Ansöker om tåglägen för Stockholm Norvik Hamn

Söker tåglägen för de första tågpendlarna. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholm Norvik Hamn, Sveriges nya godshamn, öppnar i maj nästa år. I början av april lämnade Stockholms Hamnar in ansökan om tåglägen för de första tågpendlarna till och från den nya godshamnen.

För att skapa förutsättningar för tågtransporter till och från Stockholm Norvik Hamn ansökte Stockholms Hamnar i början av april om ett antal tåglägen hos Trafikverket. Idag är Stockholms Hamnar en av Sveriges största importhamnar. Med Stockholm Norvik Hamn förbättras möjligheterna till export avsevärt. Sökta tågpendellägen till och från Stockholm Norvik Hamn är bland annat Insjön, Borlänge, Eskilstuna och Hallsberg.

– Efter analyser och samtal med kunder har vi nu ansökt om ett antal tåglägen. Vi ser även ytterligare utvecklingsmöjligheter och diskuterar gärna vidare med operatörer, rederier och varuägare som är intresserade av att operera och skapa nya affärer med den järnväg som vi nu bygger. Det här är ett första, men stort steg för att skapa förutsättningar att utveckla tågpendlarna i Stockholm Norvik Hamn, säger Nicklas Ebersson, godsansvarig Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj 2020 och ersätter containerterminalen i Frihamnen i Stockholm. Den nya containerterminalen kommer att drivas av Hutchison Ports som är en av världens ledande operatörer. Under hösten 2020 öppnar även roro-delen (för rullande gods) i Stockholm Norvik Hamn som Stockholms Hamnar kommer att driva i egen regi.