Ny tunnelbanelinje öppnas i år i Köpenhamn

Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen börjar bli färdig, Foto: Metroselskabet

Cityringen är den fjärde etappen i utvecklingen av Köpenhamns metro. Cityringen kommer att knyta ihop bland annat Københavns Hovedbanegård med anslutning till S-tåg, fjärrtåg och Öresundståg, Rådhuspladsen, Kongens Nytorv, med anslutning till nuvarande metrolinjer M1 och M2, Østerport med anslutning till S-tåg, fjärrtåg och Öresundståg, Nørrebro, med anslutning till S-tåg samt Frederiksberg (anslutning till nuvarande metrolinjer M1 och M2). Ringen ska trafikeras av linje M3.

Dessutom byggs en sidolinje till Nordhavn, som inledningsvis ska trafikeras av linje M4 mellan Københavns Hovedbanegård och Orientkaj.

För att förbättra förutsättningarna för passagerarna på befintliga tunnelbanelinjer M1 och M2, ser danska Metroselskabet fram mot öppningen av nya Cityringen och den nya tunnelbanelinjen M3. Arbetena med den nya tunnelbanan har gått tillfredsställande under 2018 och planen är att öppna stadsringen i sommar. Den kommande M4-linjen utvecklas också enligt plan och Nordhavn-linjen förväntas öppna i början av 2020. Slutligen togs 2018 det första spadtaget på den södra delen av M4-linjen till Sydhavn.
 
– Under 2018 var det fullt fokus på vår byggverksamhet under slutfasen och med den förväntade öppningen av City Ring i sommar är det naturligt att det här projektet röner stor uppmärksamhet. Mot slutet av 2018 var det goda framsteg i byggandet av Cityringen och under hösten gick bygget in i en avgörande fas. Vi följer projektet nära och vi informerar kontinuerligt ägare och allmänheten om Cityringens framsteg och våra andra byggprojekt, säger Jørn Neergaard Larsen, ordförande för danska Metroselskabet.