Prislappen väntas öka för de nya stambanorna

Sträckningskorridorer för de nya svenska höghastighetsbanorna. Karta: Trafikverket

Kostnaden för att bygga de nya svenska höghastighetsbanorna i Sverige blir nästan 90 miljarder dyrare än beräknat, det skriver Dagens Nyheter, som har tagit del av en ännu inte offentliggjord rapport från Trafikverket.

Enligt DN så har prislappen stigit med runt 90 miljarder jämfört med de 170 miljarder som tidigare beräknats fram. DN skriver att en anledning till de stigande kostnaderna är de geologiska förutsättningarna. Att marken där spåren byggs inte får sjunka och att det inte får vara några ändringar i höjd- eller sidled. Även att en större del av sträckan kommer gå på bro och genom tunnel, är skäl till en fördyrad byggnation, likaså kostsamma bullerskyddsåtgärder.

I beräkningarna ingår inte stationsbyggnader och stickspår som ska kunna nå stambanan.