Regeringen avsätter 50 miljoner för nattåg till Europa

Orealistiskt att starta nattågstrafik från Sverige. Foto: SJ

Nu vill regeringen öppna för nattågstrafik mellan Sverige och städer i Europa. Därför tillsätter man en utredning som ska redovisa möjligheterna att återuppta järnvägsförbindelserna med kontinenten.

Allt fler svenskar väljer tåget och därför bör vi se till att det går att ta nattåg till kontinenten, menar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en intervju i Dagens Nyheter.

Hur det ska gå till ska utredningen ge svar på. Några frågor som måste besvaras är att svenska tåg, till skillnad från Deutsche Bahns, inte får passera Stora Bält, en annan är att Sverige inte längre har nattåg som kan köras på europeiska järnvägsnätet - de är för breda. Att köpa in nya nattåg är en omständlig procedur med olika upphandlingsregler som tar många år att genomföra från beslut till verkställighet. Dessutom har Södra Stambanan redan i dag kapacitetsproblem. 

– Det här är på riktigt - vi vill ha igång tågtrafiken till Europa nu, säger Infrastrukturminister Tomas Eneroth till DN.