"Våga satsa på infrastrukturen"

Foto: Green Cargo

Höghastighetsjärnvägen behövs mer än någonsin för att skapa ett framtida konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Så kommenterar Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, med anledning av Trafikverkets beräkningar för höghastighetsjärnväg

– Höghastighetsjärnvägen behövs mer än någonsin för att skapa ett framtida konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Det finns ett enormt behov att öka kapaciteten på järnvägen och det kommer inte att vara tillräckligt att uppgradera befintliga stambanor. Stor andel av godstrafiken bör flyttas från väg till järnväg. För att uppnå klimatmål och skapa en samhällsnytta med en stark infrastruktur i form av större arbetsmarknadsregioner, fler bostäder och ökad export, måste vi våga satsa på infrastrukturen i Sverige, säger Björn Westerberg i ett pressmeddelande.

Björn Westerberg är också talesperson för Järnvägsbranschen, ett samarbete för att förbättra den svenska järnvägen mellan Föreningen Sveriges järnvägsindustrier, Swedtrain, och Branschföreningen Tågoperatörerna.