Riihimäki går ur trafiksamarbetet med Helsingfors-regionen

Riihimäki resecentrum. Foto: Otto Karikoski

Riihimäki stad har sagt upp avtalet med Helsingforsregionens trafikhuvudman, HRT, om biljettsamarbete från och med 1 april 2016. Efter det subventionerar staden inte längre sina invånares resor i huvudstadsregionen.

HRT har ett avtal med många kranskommuner i Helsingforsregionen som möjliggör att invånarna i kranskommunerna kan köpa HRT-områdets biljetter på samma pris som personer som är fast bossatta i HRT-området. Från och med början av april kan invånarna i Riihimäki endast ladda resekort med allmän periodbiljett. Allmänna periodbiljetter finns för alla reszoner, men Riihimäki stad subventionerar dock inte dessa biljetter. Riihimäki är en stad cirka 69 kilometer, norr om Helsingfors i landskapet Egentliga Tavastland.

Källor: HRT, Wikipedia