Helsingborg C får ny tågplattform och nytt stationsområde

Flygvy över området. Visionsbild: Helsingborg

Helsingborgs stad och Trafikverket ska bygga ett nytt stationsområde runt den södra entrén till Helsingborg C. Tågspåren som ligger ovan mark ska börja användas för resenärer och i samband med det utvecklar vi området runt omkring till ett nytt stationstorg med en tydlig koppling till Helsingborg C. Satsningen görs bland annat för att utöka tågkapaciteten söderut.

När det nya stationsområdet utvecklas är trafikmiljön en central del i arbetet. Det finns planer bland annat på att bygga ett diagonalt gång- och cykelstråk från Järnvägsgatan genom rondellen mot de nya tågperrongerna. Stråket ska göra det lätt att hitta och samtidigt förebygga att resenärer går rakt ut i trafiken.

– Här får vi möjligheten att utveckla en ny mötesplats och ett stationstorg med bland annat sittplatser och en härlig grönska. Vi kan skapa en helhet som kopplar ihop den södra entrén med Helsingborg C. Vi skapar ett nytt tydligt gång- och cykelstråk som gör det lätt för besökare att hitta rätt. Platsen som helhet vill vi ska upplevas som välkomnande, ljus, tillgänglig och trygg när den är klar, säger stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr.

– Den nya stationsdelen är en mycket viktig pusselbit för att hantera den ökande tågtrafiken i hela södra Sverige som fyrspåret Malmö-Lund möjliggör. Den nya plattformen är tillsammans med Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg C viktiga insatser i nordvästra Skåne där vi tillsammans med Helsingborgs stad skapar ännu bättre pendlingsmöjligheter och bidrar till en större arbetsmarknadsregion, säger Lennart Andersson, regional direktör för Trafikverket.

För att skapa en attraktiv och trygg plats som välkomnar resenärer till Helsingborg kommer vi bland annat att arbeta med material som känns igen från Kungstorget och Järnvägsgatan med omgivande miljöer. Det planteras växter och träd och grönska som varierar under årstiderna och det skapas nya sittplatser, belysningen förbättras och det byggs en ny cykelparkering med plats för cirka sjuttio cyklar.

När det kommer till att skapa en trygg plats är det inte bara trafiksäkerheten som Helsinborg tittar på. De kommer även att sätta upp så kallade pollare av samma typ som på Kungstorget för att hindra obehörig trafik. De sätter upp ny belysning och bygger samtidigt in möjlighet till kamerabevakning via belysningsstolparna.

Byggstart är planerad till den 29 maj och går det som planerat blir vi klara i slutet av 2023.

bild
Det skapas en attraktiv och trygg plats som välkomnar resenärer till Helsingborg. Bild: Helsingborg 

Källa: Helsingborg