En planerad ny spårväg är populär i finländska Håkansböle https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11782/en-planerad-ny-sparvag-ar-popular-i-finlandska-hakansbole Fri, 16 Apr 2021 16:43:07 +0000 Markku Björkman 11782 at https://www.jarnvagsnyheter.se Regeringsproposition tryggar Ostlänken https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11781/regeringsproposition-tryggar-ostlanken Fri, 16 Apr 2021 12:55:59 +0000 Peter Höök 11781 at https://www.jarnvagsnyheter.se Underhållsskulden i järnvägssystemet på 43 miljarder obetald https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11780/underhallsskulden-i-jarnvagssystemet-pa-43-miljarder-obetald Fri, 16 Apr 2021 12:46:43 +0000 Peter Höök 11780 at https://www.jarnvagsnyheter.se Kilometerlångt monstertåg med gods ska minska utsläppen https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11779/kilometerlangt-monstertag-med-gods-ska-minska-utslappen Fri, 16 Apr 2021 10:10:25 +0000 Markku Björkman 11779 at https://www.jarnvagsnyheter.se Höghastighetsbanor hotar övriga infrastrukturinvesteringar https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11778/hoghastighetsbanor-hotar-ovriga-infrastrukturinvesteringar Fri, 16 Apr 2021 08:28:25 +0000 Peter Höök 11778 at https://www.jarnvagsnyheter.se ABB tar order på traktionsutrustning från Tyskland https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11777/abb-tar-order-pa-traktionsutrustning-fran-tyskland Fri, 16 Apr 2021 06:26:39 +0000 Peter Höök 11777 at https://www.jarnvagsnyheter.se Belgiska regeringen förhandlar med NMBS och Infrabel om nya kontrakt https://www.jarnvagsnyheter.se/20210416/11776/belgiska-regeringen-forhandlar-med-nmbs-och-infrabel-om-nya-kontrakt Fri, 16 Apr 2021 05:21:45 +0000 Markku Björkman 11776 at https://www.jarnvagsnyheter.se Automatiserade mätningar av järnvägsinfrastrukturen https://www.jarnvagsnyheter.se/20210415/11775/automatiserade-matningar-av-jarnvagsinfrastrukturen Thu, 15 Apr 2021 15:52:28 +0000 Peter Höök 11775 at https://www.jarnvagsnyheter.se Persontågstrafikens punktlighet återhämtad under mars https://www.jarnvagsnyheter.se/20210415/11774/persontagstrafikens-punktlighet-aterhamtad-under-mars Thu, 15 Apr 2021 09:33:23 +0000 Peter Höök 11774 at https://www.jarnvagsnyheter.se EU-kommissionen introducerar ny lagstiftning för tredubbling av antalet höghastighetssträckor https://www.jarnvagsnyheter.se/20210415/11773/eu-kommissionen-introducerar-ny-lagstiftning-tredubbling-av-antalet Thu, 15 Apr 2021 09:14:33 +0000 Markku Björkman 11773 at https://www.jarnvagsnyheter.se Containerships startar egen järnvägspendel mellan Helsingborg och Mälardalen https://www.jarnvagsnyheter.se/20210415/11772/containerships-startar-egen-jarnvagspendel-mellan-helsingborg-och-malardalen Thu, 15 Apr 2021 08:46:22 +0000 Peter Höök 11772 at https://www.jarnvagsnyheter.se Förnyelsen av Danmarks mest trafikerade fjärrtågsträcka inleds https://www.jarnvagsnyheter.se/20210415/11771/fornyelsen-av-danmarks-mest-trafikerade-fjarrtagstracka-inleds Thu, 15 Apr 2021 07:52:18 +0000 Markku Björkman 11771 at https://www.jarnvagsnyheter.se