Miljonbelopp till satsning på järnvägens signalsystem https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14330/miljonbelopp-till-satsning-pa-jarnvagens-signalsystem Wed, 08 Feb 2023 13:43:03 +0000 Stina Wickenberg 14330 at https://www.jarnvagsnyheter.se Västkustbanans utbyggnad av dubbelspår Ängelholm - Maria https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14329/vastkustbanans-utbyggnad-av-dubbelspar-angelholm-maria Wed, 08 Feb 2023 10:25:00 +0000 Stina Wickenberg 14329 at https://www.jarnvagsnyheter.se Bjerking breddar med järnvägskompetens https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14328/bjerking-breddar-med-jarnvagskompetens Wed, 08 Feb 2023 10:13:34 +0000 Stina Wickenberg 14328 at https://www.jarnvagsnyheter.se TX Logistik ökar frekvensen av kombitransporter med Italien https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14327/tx-logistik-okar-frekvensen-av-kombitransporter-med-italien Wed, 08 Feb 2023 09:17:01 +0000 Stina Wickenberg 14327 at https://www.jarnvagsnyheter.se Helsingborgs Hamn har ökande godsvolym och stabil utveckling https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14325/helsingborgs-hamn-har-okande-godsvolym-och-stabil-utveckling Wed, 08 Feb 2023 07:00:14 +0000 Stina Wickenberg 14325 at https://www.jarnvagsnyheter.se Estland: Operail sålde ytterligare 807 hyrvagnar https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14324/estland-operail-salde-ytterligare-807-hyrvagnar Wed, 08 Feb 2023 06:41:42 +0000 Markku Björkman 14324 at https://www.jarnvagsnyheter.se VR står inför skadeståndsanspråk på hundratusentals euro på grund av förseningar https://www.jarnvagsnyheter.se/20230208/14323/vr-star-infor-skadestandsansprak-pa-hundratusentals-euro-pa-grund-av-forseningar Wed, 08 Feb 2023 06:26:30 +0000 Markku Björkman 14323 at https://www.jarnvagsnyheter.se NRC Group vinner Trafikverkets kontaktledningsprojekt https://www.jarnvagsnyheter.se/20230207/14322/nrc-group-vinner-trafikverkets-kontaktledningsprojekt Tue, 07 Feb 2023 13:28:48 +0000 Stina Wickenberg 14322 at https://www.jarnvagsnyheter.se European Railway Award kunde äntligen mötas på plats igen https://www.jarnvagsnyheter.se/20230207/14321/european-railway-award-kunde-antligen-motas-pa-plats-igen Tue, 07 Feb 2023 10:08:22 +0000 Stina Wickenberg 14321 at https://www.jarnvagsnyheter.se Danmark: Digitalisering leder till kortare utbildning för pendeltågsförare https://www.jarnvagsnyheter.se/20230207/14320/danmark-digitalisering-leder-till-kortare-utbildning-pendeltagsforare Tue, 07 Feb 2023 07:22:51 +0000 Markku Björkman 14320 at https://www.jarnvagsnyheter.se Internationella affärer i fokus när Swerig deltar på Elmia Nordic Rail i oktober https://www.jarnvagsnyheter.se/20230207/14319/internationella-affarer-i-fokus-nar-swerig-deltar-pa-elmia-nordic-rail-i-oktober Tue, 07 Feb 2023 07:17:41 +0000 Stina Wickenberg 14319 at https://www.jarnvagsnyheter.se Nederländska tågresenärernas uppskattning för landets järnvägsstationer har ökat i sju år i rad https://www.jarnvagsnyheter.se/20230207/14318/nederlandska-tagresenarernas-uppskattning-landets-jarnvagsstationer-har-okat-i-sju Tue, 07 Feb 2023 06:57:16 +0000 Markku Björkman 14318 at https://www.jarnvagsnyheter.se