VR etablerar sig i Gävle https://www.jarnvagsnyheter.se/20231001/15273/vr-etablerar-sig-i-gavle Fri, 29 Sep 2023 12:55:46 +0000 Stina Wickenberg 15273 at https://www.jarnvagsnyheter.se Trafikverket släpper tågplanen för 2024 https://www.jarnvagsnyheter.se/20230929/15274/trafikverket-slapper-tagplanen-2024 Fri, 29 Sep 2023 09:54:19 +0000 Peter Höök 15274 at https://www.jarnvagsnyheter.se Avtalet gällande järnmalmstransporter förlängs https://www.jarnvagsnyheter.se/20230929/15272/avtalet-gallande-jarnmalmstransporter-forlangs Fri, 29 Sep 2023 07:41:42 +0000 Stina Wickenberg 15272 at https://www.jarnvagsnyheter.se Ny investering föreslås för Eskilstuna kombiterminal https://www.jarnvagsnyheter.se/20230929/15271/ny-investering-foreslas-eskilstuna-kombiterminal Fri, 29 Sep 2023 06:45:02 +0000 Stina Wickenberg 15271 at https://www.jarnvagsnyheter.se Macron lovar 700 miljoner euro till järnvägsprojekt på 13 platser https://www.jarnvagsnyheter.se/20230928/15270/macron-lovar-700-miljoner-euro-till-jarnvagsprojekt-pa-13-platser Thu, 28 Sep 2023 07:16:30 +0000 Markku Björkman 15270 at https://www.jarnvagsnyheter.se Stark rekrytering medför att SJ kan utöka sin trafik https://www.jarnvagsnyheter.se/20230928/15269/stark-rekrytering-medfor-att-sj-kan-utoka-sin-trafik Thu, 28 Sep 2023 06:52:54 +0000 Stina Wickenberg 15269 at https://www.jarnvagsnyheter.se MTR har delvis återkallat stämningen mot lokförarna https://www.jarnvagsnyheter.se/20230928/15268/mtr-har-delvis-aterkallat-stamningen-mot-lokforarna Thu, 28 Sep 2023 06:13:16 +0000 Stina Wickenberg 15268 at https://www.jarnvagsnyheter.se MTR svänger – stämmer inte lokförare https://www.jarnvagsnyheter.se/20230927/15267/mtr-svanger-stammer-inte-lokforare Wed, 27 Sep 2023 11:26:36 +0000 TT 15267 at https://www.jarnvagsnyheter.se Riksrevisionen granskar Svevia och Infranord https://www.jarnvagsnyheter.se/20230927/15266/riksrevisionen-granskar-svevia-och-infranord Wed, 27 Sep 2023 10:07:54 +0000 Peter Höök 15266 at https://www.jarnvagsnyheter.se Marie Forsström ny chef för IT, digitalisering och verksamhetsutveckling på Infranord https://www.jarnvagsnyheter.se/20230927/15265/marie-forsstrom-ny-chef-it-digitalisering-och-verksamhetsutveckling-pa-infranord Wed, 27 Sep 2023 08:24:45 +0000 Stina Wickenberg 15265 at https://www.jarnvagsnyheter.se Åtgärdsarbeten på järnväg och vägnät i Sollefteå https://www.jarnvagsnyheter.se/20230927/15264/atgardsarbeten-pa-jarnvag-och-vagnat-i-solleftea Wed, 27 Sep 2023 08:11:26 +0000 Stina Wickenberg 15264 at https://www.jarnvagsnyheter.se Planerna på järnvägsbron i Kumla kyrkby avbryts https://www.jarnvagsnyheter.se/20230927/15263/planerna-pa-jarnvagsbron-i-kumla-kyrkby-avbryts Wed, 27 Sep 2023 07:40:29 +0000 Stina Wickenberg 15263 at https://www.jarnvagsnyheter.se