Uppdragsledare för Järnvägsprojekt

Uppdragsledare för Järnvägsprojekt

Atkins Sveriges uppdragsledarteam söker nu dig som uppdragsledare!
Vill du genomföra våra järnvägsprojekt genom att bidra med din kunskap och personlighet?

Din roll hos oss:
Du kommer att arbeta med stora multidisciplinära samhällsnyttiga och hållbara infrastrukturprojekt som t.ex. Varbergstunneln, Ostlänken och Norrbotniabanan, men även i mindre infrastrukturprojekt som Kontaktledningsupprustning & AT konverteringar Emmaboda-Kalmar, BPU på Österlenbanan etapp 2, ETMS IBTL i Nässjö och IBTL Fagersta-Ludvika.

Du kommer att vara en ledare för teknikansvariga, projektörer och projekteringssamordnare med inriktning på infrastruktur. Du säkrar en god styrning och effektiv uppföljning i projekten avseende tid, kostnad och innehåll. Din tjänst är framförallt nationell men kan ibland även innebära internationellt samarbete.

Du kan vara verksam i alla skeden som järnvägsplaner, utredningar, bygghandlingar och förfrågningsunderlag med Trafikverket, kommuner, entreprenörer eller andra beställare som slutkund. Uppdragen kommer ha olika grader av komplexitet och storlek. Tanken är att du ska vidareutvecklas i denna roll så att både storlek och komplexitet succesivt kommer att öka med anpassning till dina framsteg och utvecklingsmål. 

Affärsområdet järnväg består av cirka 150 trevliga och positiva kollegor spridda på flera kontor runt om i Sverige inom områdena uppdragsstyrning, bana, el låg- och högspänning, signal, tele, kontaktledning, kanalisation och järnvägsmark. Vi har också medarbetare inom mätteknik, miljö, geoteknik och brokonstruktioner. Tillsammans arbetar och utvecklas vi över kontorsgränserna, inom alla teknikområden, och gemensamt driver vi allt från stora multidisciplinära projekt till mindre specialistuppdrag då vi har kompetens och erfarenhet i alla delar av järnvägsprocessen

Ledarskapet
”Jag leder andra genom att vara inspirerande, engagerad och lyhörd. Mitt mål är att skapa ett driv framåt i våra projekt och i vår verksamhet, som vi alla kan vara stolta över och där var och en aktivt bidrar till ett hållbart samhälle. Genom att vi utmanar, lär av varandra och uppmuntrar, kommer vi utvecklas och med det höja allas potential och därigenom lyckas ännu bättre. Jag tror på drivkraften i gemensam strävan efter personlig och professionell utveckling och att ha roligt på vägen!”

Vem är du?

Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare. Du har arbetat i multidisciplinära infrastrukturprojekt och vill ta en mer senior roll både genom att leda komplexa projekt och som mentor för våra juniora uppdragsledare.

Du är en relationsskapande ledare som involverar, engagerar och utvecklar andra. Du har förmågan att bygga relationer och starka team samt kan visa hur ditt ledarskap har gjort skillnad i tidigare roller. Du är affärsmässig och har god förståelse för konsultens och kundens verksamhet. Du är en öppen och entusiastisk person som ser till att driva idéer hela vägen till mål. Du är kommunikativ och delar med dig av kunskaper samt skapar tillit och bygger förtroende. Som uppdragsledare är du trygg i dig själv, du engagerar och inspirerar dina projektmedarbetare med tydliga mål, samtidigt som du medverkar till ett trivsamt arbetsklimat. Samtidigt som du är lyhörd för önskemål kan du också säga ifrån när det behövs

Du är väl insatt i järnvägsprojekteringens olika faser och frågeställningar kopplade till ingående teknikområden. Vi ser gärna att du har akademisk examen eller motsvarande kunskaper. I rollen kommer du ha kontakt med kunder och kollegor både nationellt och internationellt och behöver därför ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

 

Varför jobba med oss?
Hos oss får du möjlighet att forma ett hållbart samhälle genom att delta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Du får jobba med kompetenta kollegor som brinner för att skapa smarta lösningar. Vi erbjuder en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till teknisk och personlig utveckling.

En viktig framgångsfaktor är att känna arbetsglädje. Vi är måna om en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill vara ditt självklara val, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en fungerande helhet.

Covid-19 fungerade som en katalysator för det digitala arbetssättet. Flexibelt arbetssätt har införts och vi har inspirerande arbetsplatser i fräscha lokaler och med nya arbetssätt ger det goda förutsättningar för att arbeta både fysiskt och digitalt. De naturliga samarbetsytorna har blivit fler samtidigt som det finns utrymme för fokuserat arbete, både enskilt och i grupp. Du kommer att ha en tillhörighet på ett av våra kontor i Stockholm, Västerås, Karlstad, Varberg, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm eller Malmö men då vi har ett flexibelt arbetssätt så går det bra att sitta hemma ett par dagar i vecka.

Resor kan förekomma och då hållbarhet är viktigt för oss ser vi gärna att de sker med tåg.

Atkins