Civilingenjör med inriktning TCMS till SJ

Vill du vara en del av Sveriges mest expansiva fordonsteam?

SJ befinner sig i ett spännande skede av intensiv förnyelse där vi nu gör stora investeringar i vår fordonsflotta.

Vi investerar i ett 30-tal nya regionaltåg som i huvudsak kommer att trafikera och möta våra kunders ökande krav i kollektivtrafiken i Mälardalen. Vårt nya team Zeta ansvarar för detta arbete.

Vi söker en civilingenjör som har specifik kunskap och erfarenhet inom TCMS (Train Control and Management System) för järnvägsfordon och som vill bli en del av vårt framgångsrika team som är med från början och säkerställer att vi tar nästa steg i en spännande framtidsbransch. När du kliver in hos oss blir du också en del av det kompetenscenter för järnväg som vi bygger inom SJ:s Fordonsdivision.

Din roll blir som fordonsingenjör med inriktning TCMS inom enheten Teknisk Produktledning som är en del av SJs fordonsdivision i Stockholm. Enheten ansvarar för våra järnvägsfordon för persontrafik, från inköp till avveckling.

Ditt första uppdrag blir att, tillsammans med dina kollegor, genomföra de omfattande, utmanande och spännande upphandlingarna hela vägen till lansering. På längre sikt ligger fokus på att på olika sätt medverka till att utveckla och förvalta våra fordon på ett kostnadseffektivt sätt under hela dess livscykel, utifrån kundernas behov och SJs mål kring säkerhet, kvalitet, ekonomi och hållbarhet.

Inom ramen för rollen har du en unik möjlighet att påverka, utforma och sätta tonen för morgondagens moderna och hållbara resande.

Du kommer att ingå i en kompetent, stolt och framtidsinriktad verksamhet med många erfarna och generösa kollegor som vill vara med och bidra till din och ditt teams framgång.

Om du vill göra en klimatsmart insats för vårt samhälle genom att och bygga upp förutsättningar för en bra kollektivtrafiklösning för framtiden är detta ett jobb för dig.

Vem söker vi?
Vi bygger nu upp kärnan i team Zeta och söker dig som har civilingenjörsexamen eller motsvarande. Du bör ha ett starkt intresse för teknisk utveckling och av att bygga framtidens klimatsmarta resande på järnväg. Vi söker självgående medarbetare som är innovativa och kreativa och som brinner för teknik i framkant.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av följande
Du ska ha stor erfarenhet av TCMS och teknisk systemutformning för spårfordon. Erfarenheten kan vara från framtagning av kravspecifikationer med därtill hörande verifiering, från konstruktion och granskning av komplexa tekniska system/produkter inom TCMS- och funktionsområdet där leverantörskontakter och kvalitetssäkring har ingått eller som arkitekt inom området TCMS och tågfunktionalitet eller TCMS- och funktionsingenjör på fordonsnivå.

Personliga egenskaper
Du är van att arbeta i team, bra på att samarbeta och har god kommunikativ förmåga.
Som person är du driftig och tar gärna eget ansvar. Du är socialt kompetent och van att knyta samt vårda kontakter, gärna i internationella miljöer. Komplexa frågeställningar är inget du ryggar för och du förstår helheten såväl som detaljer. Du är prestigelös, nyfiken och generös i relation till dina kollegor och bidrar till stark förbättringskultur.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Några av dina ansvarsområden
Som TCMS-ingenjör arbetar du med att utvärdera anbud och tillsammans med leverantören detaljera krav, medverka i designfaserna samt kvalitetssäkra tillverkning och leverans. Berörda områden är:

  • TCMS
  • Tågfunktioner
  • Mjukvara
  • IT-säkerhet
  • Diagnostik
  • Fjärrdiagnostik
  • Gränssnitt mot omgivning, användare och kunder
  • Underhåll och dokumentation

Du jobbar tillsammans med andra inom teknikområdet och i nära samarbete med den leverantör som väljs i upphandlingen.

Efter leverans övergår arbetet i förvaltning och vidareutveckling av det fordonssystem du jobbar med. I detta ingår bl.a att följa upp fordonen ur ett ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv, driva underhållsförbättringar och utveckla underhållsprogram samt arbeta med kravställning på underhåll, ombyggnader och upprustningar av fordon.

I arbetet ingår samarbete och kontakter såväl med svenska som internationella leverantörer och resor i arbetet förekommer.

Rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar SJ med Jefferson Wells. Du är välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Tomas Löfgren, +468 764 2585 samt Anna Setterberg på +468 764 2583 om du har frågor kring tjänsten eller din ansökan.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 16e september.  

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Urval sker löpande så vänta inte med diin ansökan. Varmt Välkommen!