HST vill bolagisera spårtrafiken i Helsingfors

HST:s spårvagn av typ Artic nr. 412 vid Mannerheimgatan, Helsingfors. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Bahnfrend

Från och med början av nästa år kan Helsingfors stads trafikaffärsverk, HST bolagiseras. Syftet är att garantera en fungerande spårtrafik i huvudstadsregionen också i framtiden.

I och med att staden Vanda, vid Helsingfors, ska få spårvagnstrafik, vill Helsingfors bolagisera den del som finns kvar av stadstrafiken så att grannstäderna också kan komma med. Då kan all kunskap läggas under ett och samma tak.

– Vi har alldeles för lite know-how om just spårtrafik här i Finland för att det ska fungera om det är splittrat mellan många aktörer, säger Laura Rissanen, nuvarande ordförande för HST till nyhetssajten Svenska Yle.

Om också staden Esbo, väster om H:fors, blir en del av spårvagnsprojektet spårjokern i framtiden, vill gå med i bolaget kan all spårinfrastruktur såsom trafikcentraler, spårvagnarna och också själva skötseln av spåren skötas av en och samma enhet. Varje stad behöver på så vis inte komma med sina egna lösningar.

– För tillfället vill Esbo inte hänga med, exakt varför vet jag inte, säger Rissanen. Men de kan ju alltid hoppa på vårt tåg i ett senare skede, berättar hon till nyhetssajten Svenska Yle

 

Frågan om att bolagisera spårtrafiken har diskuterats under många år och i många etapper och ärendet fick läggas på is då coronan drabbade samhället. Nu börjar det röra på sig igen och det är dags att ta besluten.

– Nästa styrelse för HST kommer att behandla saken under sitt första möte i augusti och göra ett förslag till stadsstyrelsen och sedan går ärendet vidare till fullmäktige, men jag tror det här kan bli av så tidigt som i januari år 2022, säger Laura Rissanen, avgående styrelseordförande till nyhetssajten Svenska Yle

Det finns dock en del orosmoln på bolagiseringshimlen. En grupp med anställda på HST har startat en rörelse som vill få stopp på bolagiseringen.

De är bland annat oroliga för vad som händer med deras jobb och arbetsavtal efter en bolagisering.

En annan sak som lyfts upp av skeptiker till en bolagisering är möjligheten för utländska bolag att komma in och erbjuda billigare lösningar för att sedan låta skattebetalarnas pengar gå till paradisöar.

 – Nej! Det är inte möjligt, säger Laura Rissanen. Vi lägger upp en ägarstrategi i samband med bolagiseringen. Där skrivs det in att allting hålls i stadens händer och inget kan säljas utan ägarens vilja. Det är trots allt Helsingfors och skattebetalarna som äger bolaget, fortsätter hon.