"EU:s gränsöverskridande nattågstrafik ökar, men flera höga hinder står fortfarande i vägen"

Sovvagnshytt för fyra personer i ett av VR:s nattåg för sträckan mellan Helsingfors och Rovaniemi i finska Lappland. Foto: VR, Miika Kainu

Den nya fjärrtågsoperatören Snälltåget avgår snart från Stockholm till Berlin. Det blir det första nattåget som går i regelbunden trafik mellan Sverige, Danmark och Tyskland sedan 1990-talet.

Nyligen tillkännagav start-up-företaget Midnight Trains sina planer på att erbjuda nattåg
mellan Frankrike och andra länder. Det är uppenbart att privata investerare tror på nattåg och sovvagnar och detta kommer att leda till ett slags nytt modalskift.

- Ytterligare nattrutter kan också vara kommersiellt livskraftiga, om bara de höga hindren för inträde avlägsnas. Nattågsbranschen växer inte om de inte är efterfrågestyrda och passagerarorienterade. Standardinställningen bör vara kommersiellt drivna "Open Access" - tåg, så att det finns en innovativ marknad som kan anpassas till förändrade mobilitetsbehov, säger ALLRAILS generalsekreterare Nick Brooks.  Hans organisation betecknar sig som "en allians för inträde av nya tågoperatörer i Europa. " (Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe)
 

Nick Brooks anser att EU och dess medlemsstater är bäst lämpade att ta bort hindren för inresa genom att:

1. Minska banavgifterna permanent, i linje med det senaste EU-Förordning nummer 2020/1429.
2. Att möjliggöra rättvis tillgång till rullande materiel: icke-diskriminerande finansieringsvillkor för leasing eller förvärv; användbar andrahands rullande materiel måste göras tillgänglig.
3. Introduktion av "opartisk detaljhandel". Det betyder: att åka nattåg, som är lätt att finna och boka på alla biljettförsäljningskanaler.
 

Det är viktigt att gränsöverskridande nattåg kan presenteras i en reklamfilm.
Vissa medlemsstater vill stänga alla marknader genom att endast betala subventioner
till den dominerande operatören. Nederländerna är ett bra exempel på hur man inte ska göra det: med nattågssubvention endast för de historiska etablerade NS & ÖBB Nightjet.

För att uttrycka det enkelt: nya kommersiella operatörer kommer att leda till fler valmöjligheter och tillväxt av nattåg.

ALLRAILs VD Dr. Erich Forster säger:

- Dessa två nya nattåg kommer var och en att vara en ”Connecting Europe Express” - med riktiga passagerare, men om EU och dess medlemsstater vill öka natttågsmarknaden ytterligare, måste de höga inträdeshindren, som anges ovan, tas bort först”.

Källa: Nick Brooks
Secretary-General
ALLRAIL asbl
Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe