Tysklands järnvägssektor hotas av tågförarstrejk

Tyska tågförarnas fackliga representant Claus Weselsky är beredd på strejk. Foto: Creative Commons Lis, kredit: Martha Doerfler - RLS

Statliga tyska tariffkommissionen och huvudstyrelsen för Tyska tågförarnas fackförbund (GDL) fastställde nyligen i Berlin att kollektiva förhandlingar med tågoperatören Deutsche Bahn (DB) hade misslyckats och att industriella stridsåtgärder bör inledas.

- Vi ville förhandla och nå en överenskommelse, men DB vägrade igen, säger tågförarnas fackliga ordförande Claus Weselsky.

- Arbetsgivaren har misslyckats med att lämna ett godtagbart erbjudande, och vår motpart var inte heller beredd att förhandla om kraven, som ställdes av GDL. Istället insisterar ledningen på att försämra arbetstidsreglerna och tågpersonalens planeringssäkerhet. DB bär det fulla ansvaret för den hotande kollektiva förhandlingskonflikten, sade Claus Weselsky.

 Enligt de tyska tågförarnas fackliga representant "fortsätter DB att ägna sig åt fördröjning och spridning av osanna informationer offentligt om GDL-positioner. DB vill fortsätta att sänka våra reallöner, minska företagspensioner och försämra fritidsplaneringen.”

- GDL-kommittéerna var tvungna att utvärdera detta och de gjorde det efter noggrant och grundligt övervägande, förklarade Weselsky.

Arbetsgivarsidan ledde, enligt honom, förhandlingarna från början på ett sådant sätt att de var tvungna att misslyckas. GDL-huvudstyrelsen och den federala tariffkommissionen beslutade därför enhälligt att avbryta förhandlingarna. Under veckans gång kommer GDL att skriftligt bekräfta till DB att förhandlingarna har misslyckats.