Tågskanner är ett skalbart sätt att automatisera upptäckandet av fel

VR FleetCare's Train Scanner will be introduced in Helsinki's commuter traffic on summer. Bild: VR FleetCare

En stor del av materielunderhållet är fortfarande manuella kontroller som görs med det mänskliga ögat. Den nya generationens Tågskanner som innehas av VR FleetCare, det finländska bolaget för underhåll av spårmateriel, erbjuder en lösning för systematisk kontroll av stora materielmängder. Man kan nu övergå från tidskrävande kontrollarbete som görs manuellt till den noggrannhet och effektivitet som automationen innebär.

Användningen av Tågskannern ger möjlighet till en effektivare kontrollverksamhet och en förbättrad säkerhet, men även till lägre livscykelkostnader för materielen. Med hjälp av automatisk skanning kan kontrollen av tågets skick även göras snabbare och kvaliteten på kontrollen blir bättre.

Artificiell intelligens utnyttjas

Tågskannern består av skannerstolpar som monteras på båda sidorna om banan, och som fotograferar tåg som kör förbi. Systemet identifierar och rapporterar automatiskt problemområden, till exempel delar som gått sönder, graffiti och felaktig lastning.

Tågskannern baserar sig på artificiellt seende, mönsteridentifiering och artificiell intelligens. Tekniken som monterats i skannerstolparna fotograferar tågets tak, boggi och ram från båda sidorna. Fotograferingen sker medan tåget rör sig, med så mycket som några millimeters noggrannhet. I praktiken lär sig systemet hur ett tåg ska se ut och söker efter avvikelser, såsom felaktig lastning, öppna luckor eller exempelvis graffiti.

På basis av respons som människan ger blir den artificiella intelligensen kontinuerligt noggrannare, varvid fel i materielen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Med andra ord utvecklas algoritmen så att den blir noggrannare och bättre med hjälp av de tåg som passerar. Syftet är att frigöra de anställdas tid från att söka efter fel till att reparera dem.

Den rapport som Tågskannern gör finns tillgänglig för underhållet 10–20 minuter efter att tåget har passerat. Om avvikelser noteras får underhållet ett meddelande och materielen kan styras till depån innan den noterade avvikelsen orsakar skada på materielen eller annan trafik.

 

bild
Bild: VR FleetCare

Enkel driftsättning och skalbarhet

Tågskannern är enkel att montera och ta i drift samt en förmånlig tjänst i förhållande till den nytta den medför. Den är en öppen tjänst till verksamhetsmodellen, och kan även integreras i kundens befintliga system.

”Priserna på de enheter som finns till salu är ganska höga och monteringen av dem kräver omfattande byggnadsarbeten. Vårt syfte har varit att utveckla en kostnadseffektiv lösning som är skalbar och snabbt kan driftsättas”, berättar Mihail Lipiäinen, direktör för VR FleetCares Digitala tjänster.

Skannerstolparna kan i princip monteras var som helst. Den största nyttan fås om stolparna placeras på en plats där en stor mängd materiel passerar. Tågskannern effektiviserar verksamheten för ägarna av banan och materielen samt för dem övervakar järnvägssäkerheten. Med hjälp av den minskas det manuella arbetet och stora mängder kontrolleras effektivt och noggrant.

Tågskannern lämpar sig för observation av alla typer av rullande materiel på spår. Den kan till exempel utnyttjas för att effektivisera gränsövervakningen vid gränsstationer. Med hjälp av enheten kan man automatiskt fastställa att storleken på vagnarna överensstämmer med de lokala anvisningarna eller att vagnarna i övrigt är säkra.

”Automatisk granskning av materiel kommer att vara en av de viktigaste förändringarna som den nutida tekniken möjliggör, och nyttan av detta kommer att synas för materielägaren i form av mer högkvalitativt underhåll och bättre användbarhet hos materiel. På basis av resultaten hittills vet vi att tekniken fungerar och vi kan erbjuda tågskannern till våra nuvarande och nya kunder under 2021”, tror Lipiäinen.

Tågskannern som tjänsteprodukt:

- Säkerhet; säker, fungerande och till utseendet prydligt materiel rör sig på spåren.

- Montering; enkel att montera och ta i drift, en till verksamhetsmodellen öppen tjänst som är förmånlig i förhållande till den nytta den tillför, och lämpar sig för observation av alla typer av materiel som rör sig på spår.

- Implementering; på båda sidorna av banan monteras 6 600 mm höga skannerstolpar som fotograferar tåg som passerar och med hjälp av den insamlade informationen identifieras problemområdena automatiskt.

- Teknik; den teknik som monterats i skannerstolparna fotograferar tågets tak, boggi och ram från båda sidorna (bildens noggrannhet har en upplösning på några millimeter).

- Nytta; med hjälp av tågskannern minskas det manuella arbetet och stora materielmängder kontrolleras noggrant. Driftsättningen av Tågskannern effektiviserar kontrollverksamheten och förbättrar dess kvalitet, vilket ger möjlighet att övergå från reaktion till framförhållning angående materielreparationer.

- Integrerbarhet; tågskannern kan integreras i kundens befintliga system och rapporterna kan redigeras så att de passar kundernas egna behov.

Kontaktinfo:
Sami Kalevirta
Head of Digital Services
+358 40 866 3815 

sami.kalevirta@vr.fi

 

bild