Belgiska regeringen förhandlar med NMBS och Infrabel om nya kontrakt

Belgisk järnvägsstation med ett av järnvägsbolaget NMBS:s tåg. Foto: Belga

Den belgiska regeringen har inlett samtal om nya ledningsavtal med NMBS och Infrabel. För att kunna höja järnvägsinfrastrukturen på en högre teknisk nivå tecknas ett resultatavtal med Infrabel.

Regeringen ingår ett avtal om allmän trafik med NMBS, som syftar till att öka tågtrafikfrekvensen, tillhandahålla bättre service för resenärer och mer tillgängliga stationer.

- De befintliga förvaltningskontrakten mellan den federala regeringen, tågoperatören NMBS och Infrabel går tillbaka till 2008. Under åratal utvecklades järnvägspolitiken utan en tydlig politisk vision, säger Georges Gilkinet, mobilitetsminister i Belgien.

- Som mobilitetsminister vill jag tillhandahålla en ambitiös ram genom ett offentligt serviceavtal för NMBS och ett prestationskontrakt för Infrabel. Vårt mål är att locka fler resenärer till järnväg och transportera mer gods på järnväg. För att göra detta behöver vi nödvändiga resurser med en modern ram för styrning och starka prioriteringar för järnvägarnas framtid. 

Kontraktstyper

Mer än någonsin vill mobilitetsministeren sätta resenären och kunden först. Det är därför termen ”management management” ersätts med ”public service contract” för NMBS och ”performance contract” för Infrabel. Tyngdpunkten kommer att ligga på de resultat som förväntas av järnvägsföretagen i utbyte mot de finansieringar som staten tillhandahåller.

Utkastet till specifikationer för allmän trafikplikt godkändes nyligen, varefter förhandlingar mellan regeringen, NMBS och Infrabel kunde inledas.

Ministern betonar att samarbetet med andra kollektivtrafikleverantörer i framtiden bör bli mer självklart.

- Stationer bör uppmuntra intermodala resor". Personalpolitiken måste inriktas på mångfald och lika möjligheter. Dessutom måste NMBS och Infrabel ”föregå med gott exempel när det gäller miljöpolitiken, både för energi och för skydd av biologisk mångfald”.

Koncession för belgiskt järnvägsnät

De nya kontrakten förväntas vara klara i slutet av 2022 och kommer att vara i tio år. Detta är särskilt viktigt för NMBS, eftersom koalitionsavtalet föreskriver att den belgiska staten tilldelar NMBS koncessionen för det belgiska järnvägsnätet direkt för de närmaste tio åren.

Enligt europeiska regler är detta endast möjligt under strikta villkor, inklusive när det gäller servicekvaliteten och kostnadseffektivitet. EU strävar efter att öppna inhemska passagerarjärnvägar för nya aktörer och tjänster. Enligt den belgiska ministern kommer det dock att vara möjligt att tilldela NMBS direkt de nya kontrakten.