Plankorsningsolyckorna vanliga i Ryssland

Skyddad järnvägsövergång nära Denisovo i Proletarski-distriktet. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Navigator-avia

Över hundra människor omkommer varje år i Ryssland vi samband med olyckor i plankorsningar vid järnvägar, meddelar det statliga ryska järnvägsbolaget.

Under förra året omkom 112 människor i plankorsningsolyckor. Närmare 300 fordon och över 80 lok fick skador.

- Det är vanligt att förare inte bryr sig om säkerheten och försöker korsa järnvägarna trots bommar och varnande trafikljus, konstaterar sakkunniga för nyhetsbyrån Itar-Tass.

Bara under ett helt år registrerades 33 000 brott mot trafikreglerna i plankorsningar i Ryssland.

Finland ökade säkerheten

I Finland har antalet olyckor vid plankorsningar minskat, men utvecklingen sker långsamt.

Både Sverige och Norge har i många år systematiskt investerat pengar i att förbättra säkerheten vid plankorsningar.

Olycksstatistiken i Finland går ändå åt rätt håll och antalet olyckor vid plankorsningar har minskat under de senaste tjugo åren.

Efter den tragiska olyckan i Skogby år 2017 då tre värnpliktiga omkom lovade regeringen att förbättra säkerheten vid landets plankorsningar. Antalet plankorsningar i Finland har nu minskat och säkerheten vid dem som finns kvar ökar hela tiden.

Bland annat Trafikledsverket beviljades 2018  28 miljoner euro för att förbättra och bygga om infrastrukturen vid landets plankorsningar.

Innan tilläggsfinansieringen beviljades fanns 65 plankorsningar med i Trafikledsverkets åtgärdsprogram, medan det nu finns det över 300.

Med i åtgärdsprogrammet finns både sådana plankorsningar som ska stängas och sådana vars säkerhet ska förbättras.

Programmet har burit frukt och sedan år 2017 har 81 plankorsningar tagits ur bruk. För tillfället finns cirka 2700 kvar.

För att säkerheten även i fortsättningen ska förbättras krävs mer pengar.

Då man till exempel jämför Finland med Sverige och Norge är säkerheten i de två länderna på en bättre nivå.

I början av 2000-talet hade Finland cirka 50 olyckor per år, nu är de 25. Så antalet har halverats och gått neråt hela tiden.

Källa: Itar-Tass & Finlands Trafikledsverk