Tågföretagen: "Vi har redan elektrifierade transporter"

Hälften av inrikes vägtransportkilometer flyttas till järnväg. Foto: Tågföretagen

I veckan presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Slutsatsen är att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt än att bygga ut elvägar. Vi har tidigare varnat för ett betamaxsyndrom om Sverige skulle välja en elvägsstandard som ingen vill ha när den tas i drift. Kanske är det symtomatiskt att järnvägen, som redan bidrar till gröna elektrifierade transporter, inte tagits upp som alternativ. Trafikverkets analyser bidrar med sunda utgångspunkter. Vi noterar att enligt Trafikanalys kan nära hälften av inrikes vägtransportkilometer flyttas till järnväg och med en snabbare utbyggnad av nya stambanor kan överflyttningen accelereras.

Dialogen med Infrastrukturdepartementet om stöd till branschen fortsätter. Vi måste nå fram med att det är orimligt att staten i pandemitider möjliggör att resenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik garanteras normala förutsättningar när behovet av stöd för att upprätthålla längre pendling helt glöms bort.

Branschen erfor i slutet av förra veckan att Inlandsbanans överklagande från i mars 2020 av upplåtelse av sträckan Arvidsjaur-Jörn till extern part i 30 år inte tas upp av regeringen. Tågföretagen ifrågasätter om Trafikverkets styrelse fattat ett beslut som tar alla relevanta hänsyn på basis på en transparent process i kritiska frågor för det framtida svenska transportsystemet.