Nu invigs Lommabanan digitalt

Lommabanan har fått ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades. Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Den 12 december invigs Lommabanan och Furulund station med ett digitalt invigningståg. Det blir tal, bandklippning, historiska tillbakablick, röster från invånare och till toner av operasångaren Rickard Söderberg.

– Vi bjuder in till ett digitalt invigningståg istället för det som initialt var tänkt som en folkfest på plats. Medtanke på coronapandemin känns det helt rätt att inte genomföra en fysisk invigning. Det är viktigt att vi som organisation är ett gott föredöme, att vi tar ansvar och inte bjuder in till sammanhang som samlar folk i onödan. När pandemin är över ser vi fram emot att nyttja Lommabana som ger oss ännu bättre möjligheter till att resa smidigt och klimatsmart, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Godstrafiken som kör på Lommabanan får sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019.

Och snart börjar persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och Pågatåg kommer att  stanna vid den nya stationen i Furulund. Tack vare ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge skapas fler möjligheter att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun. Lommabanan är också en viktig del av godsstråket genom Skåne. Sträckan har fått ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades.