Virgin Hyperloop utser West Virginia som plats för Global Hyperloop Certification Center

Det nya Hyperloop-certifieringscentret i West Virginia, kommer att fungera som ett globalt nav för hyperloop-teknik. Illustration: Virgin Hyperloop

Global Hyperloop Certification Center, HCC, kommer, enligt Virgin Hyperloop, att bana väg för certifiering av hyperloop-system runt om i världen, vilket anses bli det första steget i riktning mot kommersiella projekt.

Efter år av testning och utveckling av hyperloopteknologi på företagets fullskaliga testplats avslöjade Virgin Hyperloop nyligen att ett nytt globalt Hyperloop Certification Center (HCC) kommer att etableras i amerikanska delstaten West Virginia.

Detta tillkännagivande bygger bland annat på de betydande framsteg som har uppnåtts i Europa.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport (DGMOVE) har genomfört många workshops under de senaste två åren med olika hyperloopföretag i samarbete med tillsynsmyndigheter och standardiseringsorgan, vilket har lett till utveckling av en grundlinje för de funktionsenheterna i ett hyperloop-system och för erforderliga säkerhetskrav.

Europeiska kommissionen genomför nu en nio månader lång studie i syfte att utveckla en säkerhetsreglerande strategi för Europa, vars resultat kommer att användas av kommissionen för att utveckla ett regelverk för hyperloop-teknik.

Virgin Hyperloop för även konkreta samtal med de tre europeiska tillsynsmyndigheterna - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), Europeiska unionens luftfartssäkerhetsbyrå (EASA) och Europeiska rymdorganisationen (ESA).

I USA presenterade USA:s transportdepartement (USDOT) och dess sekreterare Elaine Chao och rådet för icke-traditionell och framväxande transportteknik (NETT) ett vägledningsdokument om ett tydligt regelverk för hyperloop i USA, vilket öppnar en väg till reglering och etablering av ett hyperloop-projekt som är berättigat till federal finansiering.

HCC ger därmed tillsynsmyndigheter, regeringar, företag och universitet från hela världen en möjlighet att skapa globala, banbrytande partnerskap kring alla delar av denna nya transportteknik.

- Det nya Hyperloop-certifieringscentret i West Virginia, kommer att fungera som ett globalt nav för hyperloop-teknik, säger Jay Walder, VD för Virgin Hyperloop.

- Vårt mål är att samla myndigheter från hela världen, som ska fastställa globala säkerhets- och branschstandarder för nya ultrasnabba och utsläppsfria transporter.

Genom att kombinera en ultraeffektiv elmotor, magnetisk levitation och en miljö med låg dragkraft kan hyperloop-system, enligt Virgin Hyperloop, transportera fler människor än en tunnelbana, med flyghastigheter och utan direkta utsläpp.

Hyperloopsystemet förväntas vara säkerhetscertifierat senast år 2025 och starta kommersiell verksamhet 2030. Detta 100 procent elektriska Virgin Hyperloop-system kommer också att spela en nyckelroll när det gäller att uppnå European Green Deals klimatneutralitetsmål.

Virgin Hyperloop

- Virgin Hyperloop är det enda företaget i världen som framgångsrikt har testat hyperloop-teknik i stor skala och som nu lanserar det första nya sättet för masstransport på över 100 år, skriver företaget i ett pressmeddelande.