ERTMS pausar miljardinvestering för pendeltågen

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

Region Stockholm har beslutat att pausa investeringen på 1,4 miljarder för att anpassa Stockholms pendeltåg för det nya europeiska signalsystemet ERTMS.

– Det är inte rimligt att ta miljarder från pendlarna i Stockholm för något vi inte bett om, säger trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) till Dagens Nyheter.

SL har ett åtagande att senast 2024 ha byggt om samtliga sina 129 pendeltåg för att fungera i det nya signalsystemet. I tisdags sammanträdde Region Stockholms regionfullmäktige bland annat för att diskutera besparingar som behöver göras på grund av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 fört med sig.

På mötet beslutade regionfullmäktige bland annat att pausa investeringen på 1,4 miljarder för att anpassa pendeltågstrafiken i Stockholm för ERTMS. 

– Införandet av ERTMS har ständigt skjutits fram i tid och kantats av närmast skenande kostnader. Så det är svårt att veta var det kommer att landa. Vi behöver använda pengarna till att rusta och utveckla vår egen kollektivtrafik och underlätta för våra pendlare. Därför väljer vi nu att dra i nödbromsen, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till tidningen.

Han menar att nyttan av det nya signalsystemet framstår som allt mer oklar – inte minst för kollektivtrafikresenärerna i Stockholm.