Tågföretagens nyhetsbrev handlar om nattåg

Tågföretagen förutspår nattågens renässans. Foto: Tågföretagen

Nu har det första nattåget på den nygamla nattågssträckan Wien – Bryssel avgått. Det är just nu ÖBB:s Nightjet som successivt rullar ut mot allt fler nattågsdestinationer i Europa. Samtidigt har nattågssatsningen mot Europa från den svenska regeringen kommit närmare konkretisering. Men låt oss i sammanhanget komma ihåg att Snälltåget redan har kommersiellt gångbara nattåg till Berlin , som körs utan subventioner.  Snälltåget har med mer än fördubblat antal avgångar för sommaren.

Storregionerna runt Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Köln/Ruhr kan redan inom ett par år kopplas ihop med nattåg enligt Trafikverkets ambitiösa utredning. Och Europa går igång på frågan – det rapporteras om nattågens renässans från alla håll.Snälltåget Om det på sikt finns resandeunderlag som krävs för daglig kommersiell trafik kan offentliga subventioner initialt användas för att kickstarta marknaden för nattåg även från Skandinavien.

Det var därför glädjande att den danske transportministern Benny Engelbrecht sade sig vilja verka för att Danmark ska hoppa på tåget. I en intervju i Politiken meddelade ministern att han gott kan se framför sig att ett nattåg från Sverige som ska i riktning mot Tyskland tar upp passagerare på Kastrup – det skulle spara lite restid och ha en fin symbolik. Dags nu för Sverige, Danmark och andra intresserade länder att gå från teori till praktisk genomförande av dagliga nattåg till kontinenten. Alternativt är det önskvärt med ett konkurrensutsatt anbudsförfarande där flera operatörer kan delta och bidrar till mångfalden. Ett annat alternativ som inte får glömmas bort är naturligtvis att subventionera den enskilda tågbiljetten som omfattar en nattlig resa.

CER – Tågföretagens intresseorganisation i Bryssel – där Tågföretagens ordförande Crister Fritzson innehaft ordförandeskapet sedan 2017 har nu utsett en ersättare för Crister. Ny ordförande blir ÖBB:s vd Andreas Matthä. Det är ett gott alternativ. Österrike, som har en nytillsatt grön/höger-koalitionsregering, har länge haft en positiv syn på järnvägens roll i samhället och har höga ambitioner för mer passagerare och mer tungt gods på järnvägen. Tågföretagen kommer inom kort summera Cristers och Tågföretagens insatser för den europeiska järnvägen där framåtanda och öppenhet för idéer från andra industrier och inte minst digitaliseringens möjligheter varit viktiga inslag.

 

Källa: Tågföretagen