Leverantörsdagen lockade många

750 deltagare kom till Stora Leverantörsdagen i Stockholm. Foto: Eva A Jonsson,
Javier Ranedo, Imathia Construccion
Karin Angus, irländska exportrådet i Stockholm
Peter Iversen, Banedanmark
Tony Gowland, Atkins UK

Närmare 750 deltagare från en rad olika länder kom till stora leverantörsdagen i Stockholm. Precis som förra gången var också de nordiska grannarnas motsvarigheter till Trafikverket på plats och presenterade sina kommande upphandlingar.

Förmiddagens moderator, Camilla Ahston på Inköp och logistik, frågade publiken hur många som varit i Treriksröset, Smygehuk respektive Rom. Ju längre söderut, desto fler händer i luften. Vi fick senare veta att det är längre mellan de första två (2050 km) än mellan Smygehuk och Rom (1966 km) – en tankeväckande bild av att vi alla finns ganska nära varandra.

Generaldirektör Lena Erixon berättade om den nationella planen för 2018–2029 som är värd 62,25 miljarder euro, där järnvägsdelen står för en 47-procentig ökning. Både större och mindre satsningar under planperioden nämndes, men framför allt betonades arbetsmiljöfrågorna:

– Vi ska ha schyssta arbetsvillkor, rättvis konkurrens och god etik och moral i våra projekt. Det handlar inte bara om vad vi gör, utan hur vi gör det, sa Lena Erixon. Hon avslöjade också att kompetensfrågan håller henne vaken om natten.

En panel med några av Trafikverkets högre chefer gjorde Lena sällskap på scen och diskuterade de utmaningar som följer med de kommande årens historiskt höga inköpsvolymer.

– Hållbarhetsmålen och kompetensförsörjningen är frågor som både ni och vi tänker på. Vi lever i symbios och hur välskrivna våra kontrakt än är så behöver vi ta vara på samverkan, betonade Daniel Ljunglund, inköpsdirektör på Trafikverket, och tipsade också om att hålla koll på Trafikverkets inköpsplan, som finns både på svenska och engelska och uppdateras varje månad.

– Vi som kund måste ha ett öppnare mindset och balansera kontrakt och relation, menade Ali Sadeghi, verksamhetsområdeschef Investering. Vi har tillräckligt med krav redan, eller hur? sa han och fick skratt tillbaka från publiken.

Lars Spångberg, biträdande verksamhetsområdeschef på Underhåll gav exempel på digitalisering, bland annat utrustning på fordon som ger information om fukt och temperatur, vilket gjort underhållet mer effektivt och minskat saltanvändningen.

Per Ling-Vannerus, chef Stora projekt, anknöt till arbetsmiljöfrågan:

– Att vara leverantör på vår marknad kräver mognad. Här kan ingen jobba under radarn. Vi har tyvärr ett färskt exempel där det inte funkat, sa han och syftade på ett kontrakt i Förbifart Stockholm. 

”Safety first” gäller i hela Skandinavien, tillade direktörerna Henning Scheel, Banenor och Bjørn Børseth, Nye Veier när de presenterade kommande upphandlingar i Norge. Kritiska faktorer för att lyckas i Norge är annars erfarenhet av såväl kvicklera som extremt hårt berg, förkvalificeringsprocessen och lokala partner.

Cathrine Carøe, senior marknadskonsult Banedanmark och Ulrik Millandt Larsen, projektchef Vejdirektoratet berättade om ett flertal kommande projekt i Danmark, bland annat stora spårbyten och en förbindelse över Kattegatt mellan Själland och Jylland.

– Vi har mindre budget än Sverige och Norge, så vi måste vara bättre på innovation, sa Lars Westermark, direktör på finska Trafikledsverket kaxigt och drog ner skratt och applåder.

Därefter följde ett pass om de större kommande affärerna i Sverige. Juliana Pyron, vice programdirektör höghastighetsjärnväg, och Christian Ljungdahl, projektchef för Ostlänken, berättade om banorna som ska göra det möjligt att resa på omkring två timmar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö – och på sikt 5,5 timmar från Stockholm till Hamburg, vilket dock kräver lite på danska sidan (Fehmarn Bält).

Ostlänken närmar sig sanningens ögonblick. Detaljplanen startar i år och det blir mellan 12 och 28 kontrakt fram till 2027, där de första är Nyköpings resecentrum och BEST-design för hela linjen. Christian Ljungdahl fick frågan om högre projektkostnader än beräknat:

– Det beror mycket på hur man går förbi städerna, om det blir tunnlar eller rundpassager till exempel. Kanske ska heller inte varje station vara unik – Nyköping kan bli modell för övriga. Vi kan då samordna inköp och rationalisera vårt interna arbete. Designfasen blir extremt viktig.

På vägsidan lyfte Sofie Ordéus, enhetschef på Investering, bland annat stora projekt på E22 i södra Sverige, E20 i Väst, Tvärförbindelse Södertörn i Öst och malmtransporterna mellan Kaunisvaara-Svappavaara i norr, med en ny bro över Torne älv. Lars Spångberg återkom med tips om beläggningsprojekt samt underhåll av broar och tunnlar, liksom nya upphandlingar av baskontrakt och strävan efter en ”digital tvilling” av anläggningen, som kan berätta för oss var, när och hur vi behöver underhålla. 

Vissa nya leverantörer hade bokat in korta B2B-möten på tu man hand med projekten. I övrigt bjöd eftermiddagen på föredrag om klimatkrav, systematiskt arbetsmiljöarbete, kontraktsformer och tidig samverkan, BIM, innovationsfrämjande upphandlingar och hur man blir leverantör hos Trafikverket.

– Lagen om offentlig upphandling är ganska sträng på vad som måste vara med i handlingarna. Har man missat något åker man ut. Så ställ frågor så snart som möjligt, uppmanade Katarina Kristiansson, kvalificerad inköpare.

 

Urval av kommande stora upphandlingar

Sverige:

 • Höghastighetsbanor
 • Norrbotniabanan Umeå-Luleå
 • Fyrspår Stockholm-Uppsala
 • Mälarbanan
 • Stor elvägspilot
 • Expansion av flera hamnar, bl.a. Gävle och Luleå
 • Flera stora vägprojekt, bl.a. på E20, E22 och väg 70

Norge:

 • Järnväg Kleverud-Sørli-Åkervika
 • E16 motorväg inkl en 23 km lång tunnel
 • E6 inlandet
 • E18 sydöst

Danmark:

 • Flera stora spårbyten och höghastighetsuppgraderingar
 • Outsourcing av spårunderhållet i hela Danmark
 • Ny vägtunnel och tunnelbana i Köpenhamn
 • Expansion av motorväg, Fyn
 • Nya förbindelser över Limfjorden resp. Kattegatt

Finland:

 • PPP- projekt ink bro (Hailuoto Causeway)
 • Liimäki-Imatra järnvägsprojekt
 • Citybana/järnvägsloop under Helsingfors
 • Tunnel Helsingfors-Tallinn (privat finansiering från Kina)
 • På trafikverket.se/en/suppliers finns de svenska planerade och avslutade upphandlingarna, liksom genomförandeplanen. Alla länderna publicerar på TED (tender electronics daily) eller EU-supply.com.
   

  Fyra svarar

  – Jag är med på konferensen för första gången och har varit på B2B-möte om ett projekt på E22 och ett järnvägsprojekt, Borås-Varberg. Båda är i en preliminär fas, vilket passar bra eftersom det är gott om tid till anbudslämning. Mitt företag är specialiserat på spårbyten och därför kan Borås-Varberg vara intressant för oss, likaså storleken om 800 miljoner svenska kronor. Än så länge har vi inga projekt i Sverige eller Skandinavien, men vi hoppas på det.
   
  Karin Angus, irländska exportrådet i Stockholm:

  – Jag hjälper irländska företag att exportera till Norden och har en liten delegation här som besökte irländska ambassaden igår ihop med Trafikverket, plus brittiska ambassaden där deras delegation och Business Sweden var med. Geoteknik och tunnelarbeten är särskilt intressant. Jag har också en del företag inom high-tech-installationer i serverhallar, som nu sneglar på infrastruktur. De har redan etablerat sig i Sverige och både jag och de vill att de ska stanna och växa. Att hitta en lokal partner är inte alltid lätt – det finns språkbarriärer och vissa svenska företag kan vara rädda för konkurrensen.

  Peter Iversen, Banedanmark:

  – Det här är en bra och viktig dag. Det är spännande att höra om de andra nordiska ländernas projekt, och väldigt givande att stå i dialogstation, som jag har gjort nu. Det är glädjande att det kommer många leverantörer som vill höra om våra danska projekt! Vi har haft besökare i dialogstationen från bland annat Storbritannien, Tyskland och Österrike. Att få in internationella leverantörer är extremt viktigt. Våra inhemska räcker nämligen inte till, och inte heller maskinerna.

  Tony Gowland, Atkins UK:

  – Det är första gången jag är med på konferensen. För oss handlar det mycket om investeringsnivå – vi har redan lokal närvaro i Sverige, men behöver veta hur vi kan stödja våra lokala team. Vi hoppas också kunna bidra med vår kunskap inom höghastighetsjärnväg, och jobbar också mycket med BIM och sociala frågor – precis som ni. Projekten som intresserat mig mest idag är Nyköping resecenter, en upphandling av en internationell konsult på programnivå, och BEST-delen i Ostlänken.

Källa: Eva A Jonsson, Trafikverket