Mälarbanan stängs av under sommaren

“Bålsta station i Uppsala län 2021 av Officialworks, licensierad under CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.”

Från lördag den 29 juni till måndag den 12 augusti kommer Mälarbanan att vara avstängd för tågtrafik mellan Bålsta och Stockholm city. Anledningen är ett omfattande arbete längs sträckan, vilket kräver att tågtrafiken tillfälligt stoppas.

Under den här perioden genomförs flera flera projekt längs Mälarbanan. I Barkarby pågår monteringen av paneler på den nya stationsentrén, samtidigt som arbeten fortsätter på regional- och fjärrtågsplattformarna. Installation av skärmtak och kanter är en del av planen.

I Solna pågår arbetet med att anlägga ett påldäck under de befintliga spåren för att skydda ledningarna inför kommande byggnationer. Denna process involverar att ta bort räls och kontaktledningar, samt utföra betongarbeten och schaktning. Efter detta återställs banvallen och spåren till deras ursprungliga skick.

I Spånga ska två nya växlar läggas in mellan Spånga Kyrkväg och den nya gång- och cykeltunneln. Detta kräver förberedelser såsom borttagning och återuppbyggnad av spår samt åtgärder på kontaktledningar längs sträckan mot Barkarby.

Samtidigt som byggnadsprojekten pågår, utförs underhållsarbeten mellan Kallhäll och Kungsängen samt vid Bålsta station. Detta inkluderar installation av kablar för att säkerställa mobil täckning i tunnlarna.

Källa: Trafikverket