Vandas snabbspårväg fick grönt ljus

Illustration av Vandas framtida snabbspårvagn. foto: Vanda Stad

Nyligen godkände Vandas kommunfullmäktige kommunens planer på en snabbspårväg från Mellungsbacka i östra Helsingfors till Helsingfors-Vanda flygplats.

Beslutet att bygga spårvägen kom efter en omröstning där rösterna föll 41 för och 26 emot. Vanda är Finlands fjärde största stad med 250 000 invånare.

Att fullmäktige godkände den så kallade Vandaspåran innebär full arbetsinsats inom stadens organisation. Det är mycket som ska fås på plats innan byggnadsarbetet kan börja nästa år.

– Vårt mål är att sätta spaden i marken för spårabygget innan frosten slår till hösten 2024, säger Tero Anttila, biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsmiljön.

Det första staden gör är att tillsätta en egen organisation för byggandet. Byggnadsorganisationen behöver en chef med erfarenhet av infrastruktur, säger Anttila. Det arbete som hittills har gjorts har främst koncentrerat sig på trafikplanering.

Gemensamt ansvar

Den nya organisationen ska bland annat ansvara för upphandlingen inför att arbetet startar. Själva byggandet genomförs enligt den så kallade alliansmodellen. Det innebär att beställaren, planerarna och entreprenörerna går samman i en enda organisation. Parterna planerar och genomför projektet tillsammans med ett gemensamt ansvar för bland annat tidtabell och budget.

För Vandas nya organisation gäller det att sätta ramarna för alliansen. Spårvägarna i Helsingfors, Spårjokern och spårvägen i Tammerfors hör till de projekt som genomförts enligt alliansmodellen och erfarenheterna är enligt Anttila goda.

Statens andel av finansieringen

Nu när beslutet väl är fattat i fullmäktige så öppnar Vanda också diskussionerna med Kommunikationsministeriet om statens andel av finansieringen. Vandaspårans budget är drygt 600 miljoner euro och statens andel av den summan ska enligt förhandsplanerna vara 30 procent.

– Vi har inte kunnat föra konkreta diskussioner med ministeriet innan fullmäktige fattat beslut om att spårvägen faktiskt blir verklighet, men vi har nog haft kontakt ditåt, säger Anttila, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Under kvällens diskussion i fullmäktige förde en del ledamöter fram farhågan att den kommande regeringen inte skulle delta i kostnaderna då målet är att spara. Anttila tror ändå att statens andel står fast och att den nya regeringen godkänner avtalet med Vanda om spårans finansiering.

– Jag hoppas att vi har allt klart mot slutet av året, säger han.

Vanda kommer också att behöva arbetet med planeringen av området kring spårvägen. Det krävs ändringar i omkring 40 stadsplaner, beräknar Tero Anttila. Arbetet med att ändra dem har redan börjat, liksom med de nya gatuplaner som behövs.

– Alliansen ska få ett bra material att jobba med när den sätter i gång, säger stadsmiljödirektören.

Högre kostnader

På Vandaspårans linje finns några ställen som av fullmäktigeledamöterna betecknades som besvärliga. I Dickursby ska spåran gå under stambanan och en del ledamöter påpekar att det alltid är risker förknippade med att bygga under jord. Dragningen under stambanan hörde till det som höjde kostnaderna för spåran jämfört med den ursprungliga budgeten.

På sikt kan det vara värt att undersöka möjligheterna att placera högspänningsledningen under jord, även om det är en dyr lösning, tycker biträdande stadsdirektören.

Källa: Vanda Stad