Tjeckisk tågoperatör sätter in nya panoramavagnar av typ EC Porta Moravica i sommar

En panoramavagn av Swiss Federal Railways SBB kommer att dyka upp på de tjeckiska järnvägarna från och med införandet av junitidtabellen. Den kommer att köras regelbundet som en del av EM 104 från Graz till Przemyśl, det vill säga från Břeclav till Bohumín på Tjeckiens territorium. Foto: České dráhy, kredit: Petr Šťáhlavský

Utländska järnvägar kommer att använda panoramavagnen i EC 104/105 Porta Moravica-tågen på sträckan Graz - Przemysl - Graz. I Tjeckien kommer sträckan Břeclav - Přerov - Ostrava - Bohumín att trafikeras av panoramavagnen.

Normala priser

Normala priser och 1: a klassbokning gäller för vagnen. Panoramavagnarna designades för EuroCity-tåg som passerar genom attraktiva områden, som exempelvis genom Alperna eller tyska Rhendalen. Dessa tåg åkte däremot inte till Tjeckien regelbundet.

Dessutom användes dessa tåg mellan Schweiz och Italien, Tyskland och Österrike eller längs Gotthard-järnvägen.

Källa: České dráhy