Tågtrafiken i Finland genomgår en grundläggande omorganisering

När det kommer till marknaden för tågtrafik sticker Finland ut ur mängden eftersom spårvidden skiljer sig från övriga Europa. Det här gör det svårare för företag utanför landet att ta sig in i spelet. Foto: VR kredit: P.Keskinen

Om några år kan det var något annat företag än VR som sköter tågtrafiken i Finland. Persontågstrafiken måste omorganiseras till 2031 för att de mål som överenskommits inom Europeiska unionen ska nås.

I nuläget har den finska staten köpt persontågstrafiken direkt av VR utan att ta emot offerter från andra bolag.

Enligt Emil Asp, avdelningschef vid finländska Kommunikationsministeriet, är detta inte ett alternativ i framtiden.

– Från och med nästa år förutsätter Europeiska unionens lagstiftning att de tjänster som staten köper måste konkurrensutsättas, säger Asp till nyhetssajten svenska Yle.

 Det nuvarande kontrakt som gäller med VR upphör 2030 och kan alltså inte förnyas.

– I nuläget kan andra företag ta sig in på marknaden i Finland ifall det är ekonomiskt lönsamt för dem, säger Asp.

Helt ny organisationsstruktur

Att Finland nu måste konkurrensutsätta persontågstrafiken som köps med offentliga medel, innebär i praktiken en helt ny organisationsstruktur.

– Ett offentligt bolag hyr ut vagnparken till det företag som vinner konkurrensutsättningen, förklarar Asp. Det här företaget kommer sedan att ta hand om själva ordnandet av persontågstrafiken.

En liknande modell används redan för närtågstrafiken i huvudstadsregionen. Företaget Huvudstadsregionens vagnpark hyr ut tåg till VR som vann konkurrensutsättningen för närtågstrafiken.

– Nästa steg är att nästa regering ska bestämma hur persontågstrafiken ska se ut i framtiden, konstaterar Asp.

Källa: Finlands Kommunikationsminsterium