Tyskland inför rikstäckande biljett på 49 euro för spårbunden trafik

I väntan på 49-euro-biljetten. Foto: Deutsche Bahn.

Med Deutschlandticket kan alla resenärer använda alla spårvagnar, stadståg, tunnelbanetåg, S-Bahn, regionaltåg och regionala snabbtåg samt även vanliga bussar i hela landet i 2:a klass från och med den 1 maj för 49 euro.

- En biljett, ett pris, ett tullområde: ingenting står i vägen för starten av Deutschlandticket, sade landets miljö- och transportminister Oliver Krischer nyligen vid en gemensam presskonferens med de Nordrhein-westfaliska transportförbuden och förbundet för tyska transportföretag i Düsseldorf.

Den digitala biljetten är endast tillgänglig som ett abonnemang med månadsvis avbokningsmöjlighet.

”Incitament för byte från bil till tåg”

- Deutschlandticket på 49 euro är det största reformprojektet inom lokal kollektivtrafik och genomfördes på rekordtid. Nu kan vi erbjuda alla som vill ha den en rikstäckande, billig och enkel biljett vid försäljningsstart. De tillfällen då kunderna behövde tariff vid köp av biljetter är över. Ingen skulle ha trott att det var möjligt under sommaren förra året, konstaterade ministern.

- Den nya biljetten kommer att avlasta miljontals pendlare. Och många människor kommer att få incitament att byta till buss och tåg. Vi skapar attraktiva erbjudanden som gör det lättare att byta till kollektivtrafik och främjar klimatvänlig mobilitet, tillfogade Krischer.

- Men det är också klart att arbetet med detta reformprojekt inte är över. Det kommer att fortsätta även efter den officiella starten den 1 maj. Reformerna inom kollektivtrafiken kommer att fortsätta.

Bara förra veckan, vid transportministerkonferensen i Aachen, ledd av Nordrhein-Westfalen, beslutade förbundsstaterna om ytterligare överenskommelser när det gäller genomförandet av Deutschlandticket.

Snart ​​ska tyska förbundsrådet besluta om finansieringen av 49-euro-biljetten.

- Detta banar äntligen vägen för försäljningen som startar den 3 april, sade minister Oliver Krischer.

LOK-rapport