Storstrejk i kollektivtrafiken i Tyskland bryter ut - drabbar även flyget

Tåstrejk i Tyskland berör hela samhället. Foto: Wikipedia, kredit: Gdl/ bigbug21

Fackförbunden Verdi och EVG startar en landsomfattande strejk inom kollektivtrafiken den 27 mars. Det kan antas att även Deutsche Bahn Netz AG:s personal i signalboxarna och personalen i verkstäderna kommer att strejka.

För Deutsche Bahns del: Inga tåg

På grund av varningsstrejken som meddelats av EVG kommer det inte att gå några tåg måndagen den 27 mars 2023, inklusive regionala och S-Bahn-tjänster som drivs av DB Regio från början av strejken. Huruvida enskilda kopplingar kan göras under eftermiddagens lopp beror på strejkens förlopp.

Som ett resultat kan det bli förseningar/inställda tåg även på järnvägar som inte berörs av strejken.

Berlins kollektivtrafik (BVG)

Tysklands största lokala transportföretag berörs direkt av de aviserade strejkåtgärderna inom kollektivtrafiken. Regional- och S-Bahn-trafiken i Berlin kommer sannolikt också att påverkas, men inte BVG:s tunnelbanor, spårvagnar, bussar och färjor. För BVG-passagerare innebär det dock att man bör vara beredd på överfyllda tåg och eventuellt betydligt längre väntetider under strejken.

Man kommer att sätta största möjliga antal tåg och storlek på fordon på vägar och räls. Styrcentralerna är också beredda att hantera den förväntade efterfrågansökningen på bästa möjliga sätt.

Delstaternas järnvägar

Det kommer att vara nästan helt stillastående i transportverksamhet i alla bayerska och saxiska statliga järnvägsnäten. Tågoperatörerna i delstater har för närvarande ingen information om huruvida och när enskilda rutter kan användas. Därför finns det i dagsläget ingen prognos för möjliga järnvägsförbindelser och inte heller någon alternativ tidtabell kan erbjudas.

Det gäller att avstå från spårbundna resor

Eftersom även bussbolagen kommer att drabbas av arbetsstoppet i stora delar av Tyskland, kan inrättandet av en ersättningstjänst för järnväg inte garanteras.

När det gäller enskilda tågoperatörer i delstaterna rekommenderar de enträget alla resenärer att avstå från att resa med tåg, eftersom passagerartransporter på järnväg sannolikt kommer att stanna nästan helt i alla delar av Tyskland och knappast några tillförlitliga resalternativ kan erbjudas.

LOK-Report