Omfattande järnvägsarbete utförs under påsken i östra Norge

Anledningen till att den norska järnvägsoperatören håller stängt under påsklovet är att BaneNOR måste förbereda sig för arbetet som kommer att ske under sommarveckorna då järnvägsspåren ska kopplas ihop med Oslo S och Follobanen. Follobanen är byggd med stor flexibilitet. Foto: BaneNOR

Färre tar tåget när det är vanlig semestertid. Då utnyttjar Bane NOR möjligheten att utföra arbeten i och i närheten av järnvägsspåret.

Mer än 1 000 tåg om dagen går genom Oslos centralstation. Det sätter påfrestningar på infrastrukturen och kräver regelbundet underhåll. Utöver underhållet är det flera stora byggprojekt på gång i östra Norge som kräver arbete i och på banan under flera veckor. 

Till påsk och in på sommaren kommer det därför att gå bussar i stället för tåg i samband med arbete i Drammen, Moss och på Follobanen. Arbetet görs när många är på semester och färre pendlar till studier eller arbete.

– Att rusta upp spåren, bygga nya stationer och dubbelspår och inte minst förbättra signalsystemen är några av de viktigaste uppgifterna Bane NOR gör när resenärerna ska använda bussar i stället för tåg. I år slutför vi även arbetet med Follobanen, vilket gör att resenärerna från och med nästa år slipper byta tåg på Oslo S, förklarar Victor Hansen, chef för kund- och trafikinformation på Bane NOR.

Beräkna bra tid

Samarbetet med tågbolagen och de andra trafikoperatörerna är en viktig del i planeringen när vi stänger tågtrafiken. Tågbolagen sätter upp alternativa transporter på de sträckor som berörs och tillsammans ser vi till att väg och järnväg inte stängs av på samma sträcka samtidigt. Ändå är det viktigt att komma ihåg att en ändrad resplan kan skilja sig från vad resenären är van vid.

– Resan kan ta längre tid och avgångstiden kan vara något annorlunda. Med extrabussar som går ut i trafiken kan det också vara trångt på vägarna runt stationerna i östra Norge, säger Hansen och tillägger att det är klokt att kontrollera detaljerna kring resan i förväg. Tågbolagen kan ha olika stationer där de har en övergång mellan tåg och buss, förklarar han.

Utöver underhållsarbeten är det stor arbetsaktivitet på BaneNOR:s största byggprojekt.

Drammen:  Till påsk börjar arbetet med att riva hälften av spåren vid Drammens station, vilket är starten på arbetet som fortsätter i sommar. Då ska bland annat spåren som går västerut från stationen läggas om. Det görs för att kunna bygga nedfarten till den nya Drammenstunneln där spåren går idag.

Strax öster om stationen byggs en gångtunnel till älvpromenaden för Drammens kommun. Här kommer vi att få på plats med en så kallad kulvert under järnvägsspåren.

Arbetet kommer att pågå vid Drammens station fram till hösten 2025. Under den perioden kommer det bara att vara tre spår i bruk vid stationen. Det leder till stora förändringar i tågtrafiken genom Drammen. Om man ska resa med tåg bör du därför kolla tågbolagens reseplanerare för uppdaterad information om tågtider.

Follobanen:  Mycket arbete har pågått vid Follobanen de senaste veckorna efter att banan fick stänga i december. Ett flera veckor långt testprogram går mot sitt slut och vi jobbar nu mot att öppna söndagen den 5 mars. Tågoperatören meddelar att vissa sträckor måste stänga igen några dagar under påsklovet. Det här är ett arbete som har varit planerat länge, långt innan BaneNOR stötte på problemen i december.

Det innebär att trafiken måste kunna nå alla 19 spår inne i Oslo S. Sommarveckorna 2023 kommer vi att slutföra det planerade arbetet som ska underlätta kontinuerlig färd på Follobanen genom Oslotunneln.

I år blir det sommararbete i bara fyra veckor på Follobanen och i Blixtunneln. Under den perioden, med undantag för en vecka med bussar för tåg, finns det några tågavgångar på Østfoldbanens lokallinje.

Moss:  I Moss byggs 10 kilometer dubbelspår på sträckan från Sandbukta i norr till Såstad i Rygge i söder, inklusive två tunnlar och en ny järnvägsstation i Moss. Arbetet är väl i gång och under påsk kommer järnvägstekniska arbeten att utföras från Sandbukta till Kurefjordveien. På Moss station kommer vatten- och avloppssystemet att ändras och vid Ås station kommer BaneNOR att utföra generiska kontroller och järnvägstekniska arbeten.

Källa: BaneNOR