Ukraina vill gärna använda Allegro-tågen, men VR behöver de ryska delägarnas godkännande

Allegro VR Klass Sm6 i på en rysk station. Bild: Wikipedia Common Lic. Kredit: Морозов Л.Н. (Morosov)

Tågoperatören VR kan inte fatta beslut ensam, säger stadstrafikdirektören Topi Simola till STT. Det ukrainska järnvägsbolaget har bett Finland att överlämna fyra Allegro-tåg till landets järnvägsbolag.

Oleksandr Kamyshin, vd för landets järnvägsbolag Ukrzaliznytsia, träffade premiärminister Sanna Marin personligen under hennes besök i Kiev.

Enligt statsrådets kansli (VNK) var mötet inte en del av det officiella programmet, utan skedde spontant när finländarna skulle i väg till nattåget från Kiev. Enligt VNK:s uttalande överlämnade representanter för det ukrainska järnvägsbolaget en framställning till premiärministern angående Allegro-tåg och den har överlämnats till relevanta ministerier för utvärdering.

Lämplig spårvidd

VR fick information om överlämnandebegäran genom statens ägarstyrenhet, det vill säga VNK, möjligen efter att STT frågat om det från VR och finska Regeringskansliet.

De efterfrågade höghastighetstågen färdigställdes för sträckan Helsingfors-Petersburg 2010 och var lämpliga för Ukrainas spårvidd.

– De skulle vara riktigt användbara för att transportera människor till och från de befriade områdena, säger Oleksandr Shevchenko, biträdande direktör för passagerarbolaget Ukrzaliznytsia, till STT.

– Enligt våra uppgifter slutade Allegro-tågen att gå den 27 mars 2022 och i augusti 2022 slutade VR Group att använda tågen.

Kan inte fatta beslut ensam

I förra årets bokslut har VR skrivit ned hela Allegros tågflotta och reservdelar. Nedskrivningarna och andra engångskostnader i samband med avvecklingen av östtrafiken uppgick 2022 till 50,2 miljoner euro.

VR kan inte fatta ett beslut på egen hand

Allegro-tåg ägs av Karelian Trains, ett bolag som ägs av VR och det ryska järnvägsbolaget RZD, som grundades 2006. VR, som ägs av den finska staten, äger hälften av bolaget och RZD, som ägs av Ryska federationen, äger den andra halvan. Dessutom har företaget finska finansiärer. Karelian Trains har hyrt ut tågen till operatörer, det vill säga VR och RZD.

Därför kan VR inte lämna över tåg eller fatta beslut om framtiden för Allegro-tågen på egen hand, säger Topi Simola, VR:s stadstrafikdirektör, till STT.

”Överlåtelseförfrågan är enkel”

– Vi har haft förhandlingar mellan RZD och företagets finansiärer om vad som ska hända med det här företaget och tågen i framtiden.

Enligt Simola har diskussionen i trojkan varit mycket aktiv under en tid. VR svarar på överlåtelseförfrågan i ljuset av statens ägarkontroll:

– Från VR:s synvinkel är situationen ganska enkel i och med att tågens öde kräver konsensus från ägarna till Karelian Trains, säger Simola.

Minimalt underhåll

Enligt Simola är det för tidigt att fundera på hur överlämningen av tågen skulle gå till i praktiken, eller om VR ska få betalt för tågen om de skulle gå till Ukraina, eftersom förhandlingarna om Karelian Trains framtid som ett helt bolag pågår.

Allegro-tågen har stått i Helsingfors sedan deras trafik avbröts förra året. Enligt Simola har tågen genomgått minimalt underhåll och skulle kräva så kallat startunderhåll innan de kunde tas i trafik igen.

VR har varit i kontakt med det ukrainska järnvägsbolaget Ukrzaliznytsia sedan början av det storskaliga kriget som startades av Ryssland, men någon konkret, officiell förfrågan om tåg har inte kommit genom Ukrzaliznytsia, säger Simola.

Källa: STT