Tågstrejken i Finland bryter ut

Järnvägsstation norr om Helsingfors. Det finns en liten chans att tågstrejken avblåses. Foto: Wikipedia Common, kredit: Helen Penjam

Lokförarna förkastade förlikningsmannens medlingsbud. Därmed inleds högst sannolikt tågstrejk i hela landet.

Arbetsmarknadstvisten mellan lokförarna och arbetsgivarsidan berör arbetstiden samt fördelningen av kostnaderna av familjeledighetsreformen.

Lokförarnas fackförbund Rautatiealan unioni (RAU) meddelar att de förkastar medlingsbudet. Enligt Yle kommer strejken som inleds på måndag att påverka all tågtrafik i hela landet, såväl lokaltågen, fjärrtågen som godstrafiken.

Det var ordförande för RAU, Tero Palomäki, som meddelade nyheten på Twitter.

Den största tvistefrågan är enligt Yle hur kostnaderna för föräldraledighet ska fördelas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ifall parterna inte kommer överens den här veckan kommer strejken att inledas måndagen den 20 mars och pågå tills vidare.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara har försökt medla i tvisten sedan den 21 februari. Arbetsminister Tuula Haatainen flyttade redan en strejk som var planerad att börja den 6 mars, till den 20 mars.

"Hänsyslös utpressning"

Arbetsgivaren för servicebranschen Palta anser att fackets beslut är oförståeligt.

- Dess ansvarslösa beteende orsakar problem för vanliga människor när det försvårar deras möjligheter att röra sig samt deras vardag, skriver Palta på sin webbplats.

- Fackförbundet RAU fortsätter med sin hänsynslösa utpressning, vars enda syfte är att få ett bättre arbetsavtal till en personalgrupp jämfört med de andra i branschen, säger Pasi Vuorio, förhandlingsledare på Palta i ett pressmeddelande.

Källa: HBL