VR har ombetts att skicka Allergotåg till Ukraina

Allegro på Helsingfors centralstation. Foto: Wikipedia Common Lic, kredit: Falk2 Falk2

Under statsminister Sanna Marins besök i Kiev nyligen träffade hon en representant för Ukrainas statliga järnvägsbolag. Då framfördes önskemålet om att järnvägsbolaget VR skulle överlåta fyra Allegrotåg till Ukraina.

VR har fått budet, det kom till bolaget via Statsrådets kansli. Enligt uppgifter kommer VR att ge ett svar på önskemålet inom kort. Det som gör just Finland lämpligt för ett dylikt önskemål är en bit tåghistoria.

När järnvägen började byggas i Finland använde landet rysk spårvidd, 1 524 millimeter.

 Samma spårvidd som i Ukraina

Den spårvidden är fortfarande den vanligaste i Finland. Ukraina, liksom de flesta gamla sovjetstater, har ungefär samma spårvidd, så tågen är lätta att tas i bruk på ukrainsk räls.

Källa: Svenska Yle