Danmark: Digitalisering leder till kortare utbildning för pendeltågsförare

Ett pendeltåg passerar Banedanmarks huvudkontor i Köpenhamn. Foto: Wikipedia common. Foto: Leif Jørgensen

Digitaliseringen av järnvägens signalsystem har gjort det enklare att köra ett pendeltåg eller tunnelbanetåg.

Av denna anledning utfärdade den danska trafikmyndigheten Trafikstyrelsen ett nytt dekret den 1 februari 2023, som gör det möjligt att utbilda sig till pendeltågsförare hos danska tågoperatören DSB på mindre än tre månader.

Tidigare var alla sökande tvungna att ha teknisk examen eller fysik på B-nivå för att bli antagen till samma 11 månader långa lokförarutbildning, oavsett om de ska köra pendeltåg, fjärrtåg eller lokaltåg. Nu träder dock en ny förarförordning i kraft som ändrar kraven för att köra pendeltåg och arbetsfordon och gör det möjligt att påbörja utbildningen efter 9:ans lägsta skolavgångsbevis.

Kontorschef Laura Meyer Harrison:

- Pendeltågens nya digitala signalsystem innebär att detta tåg kommer att köra mer självständigt och förarnas uppgifter blir enklare. Det är därför vi har skapat ett ramverk för ett enklare utbildningsprogram i dialog med DSB, som riktar sig direkt till pendeltågsförare. Det bidrar till säkerheten i järnvägstrafiken att utbildningen av dessa förare enbart fokuserar på vad de som pendeltågsförare bör veta efter införandet av det nya signaleringssystemet.

Förbättrade rekryteringsmöjligheter

DSB räknar med att de nya kraven i S-Bahn-förarförordningen kommer att förbättra rekryteringsmöjligheterna på pendeltågsnätet som har haft svårt att rekrytera nya sökande under flera år.

De första nya pendeltågsförarna är på väg

Den danska trafikmyndigheten Trafikstyrelsen kommer snart att godkänna DSB:s nya utbildningsprogram för pendeltågsförare enligt förordningen, men de första kandidaterna utbildas redan enligt principerna i den nya utbildningsplanen.

Källa: Danska Trafikstyrelsen