Berlin: U2-tunnelns reparation vid Alexanderplatz förväntas påbörja i mars

Hissen till tunnelbanelinjen U2 vid Berlins Alexanderplatz. I samband med byggandet av utgrävningsgropen för Covivio-höghuset vid Alexanderplatz ifjol kollapsade den angränsande tunnelbanetunneln U2. Foto: Wikipedia Common, kredit: Jcornelius

Berlinmyndighetens avdelning för mobilitet, stadsdelen Mitte, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) och fastighetsbolaget Covivio presenterade nyligen reparationskonceptet för linje U2 och dess kollapsade tunnel vid Alexanderplatz.

I samband med byggandet av utgrävningsgropen för Covivio-höghuset ifjol kollapsade den angränsande tunnelbanetunneln U2.

Lnjen har därför bara kunnat trafikeras som enspårig skytteltrafik i nästan fyra månader. Efter intensiva utredningar och planering har Covivio nu lämnat in ett reparationskoncept som de inblandade myndigheterna granskar både snabbt och noggrant tillsammans med Berlins kollektivtrafikbolag BVG.

De viktigaste nyckeldata: Efter att reparationskonceptet har kontrollerats och godkänts av myndigheter, kan BVG och externa testingenjörer starta reparationen och saneringen.

Sänkt tunneltak

En byggtid på cirka fem månader förväntas. Syftet är att höja den sänkta tunneln så att full underjordisk drift kan återupptas i augusti. Ytterligare renoveringsarbeten kan då troligen utföras vid ett senare tillfälle, helst nattetid.

Konceptet som nu har lämnats in består av en kombination av jordförtätning under tunneln, förankring av schaktgropsväggen och en insprutningsanordning för flytande cement med syfte att återställa den mer än 100 år gamla tunneln i sitt ursprungliga läge och stabilisera konstruktionen. Kostnadsramen för lyftprocessen beräknas för närvarande till knappt 10 miljoner euro.

Ett komplext renoveringsprojekt

Ephraim Gothe, kommunalråd för stadsutveckling i stadsdelen Mitte:

- Redan från början var bygglovet för Covivio-projektet kopplat till ett grannskapsavtal mellan beställaren och BVG, som nu snabbt har gjort det möjligt för oss att agera. Här har i detta avseende uppstått allvarliga skador – men det dröjer inte med att planera och genomföra reparationen av skadan, även om det rör sig om ett komplext renoveringsprojekt. För vidare byggplanering på Alexanderplatz kan detta bara betyda: vi behöver noggranna undersökningar, tydliga avtal och pålitliga partners.

Dr Daniel Frey, VD för Covivio Immobilien SE:

- Som ett europeiskt företag med Tyskland som den största platsen och Berlin som den viktigaste staden är vi anslutna till Berlin. Vi är medvetna om de svårigheter som användare av U2 möter. Vårt mål är att få U2 i drift igen så snabbt som möjligt. Under de senaste månaderna har vi lagt all vår energi på att hitta en pålitlig teknisk lösning för detta. Vi vill tacka BVG, senaten, ansvariga godkännandemyndigheter och distriktet Mitte för deras drivkraft och engagemang i att hitta lösningen, så att vi nu snabbt kan påbörja det nödvändiga arbetet.

Pressmeddelande: Senatens avdelning för miljö, mobilitet, konsument- och klimatskydd