Tjeckiska republiken planerar för flera nya höghastighetslinjer

En framtida höghastighetssträcka mellan Prag och Dresden. Foto: Deutsche Bahn, kredit: Tobias / Unsplash

Planeringen av de första delarna av det nya tjeckiska järnvägsnätet tar fartInkludering i det transeuropeiska nätverket medför ytterligare finansiella medel från Europeiska unionen.

Teknisk planering pågår redan och byggstart är planerad till 2025. Finansiering sker genom så kallade Connecting Europe-facilitet.

En tjeckisk förkortning kommer att höras mer och mer under de kommande åren: VRT. Det står för Vysokorychlostní trať, för höghastighetståg.

Även i förhållandet till Tyskland spelar höghastighetstrafiken en viktig roll på grund av planeringen av den nya sträckan från Prag till Dresden.

Åtta sträckor

Den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic (SŽ) beställde det första planeringsarbetet i samband med det nya järnvägsnätet 2021. I januari 2022 upphandlades ytterligare tekniska planeringstjänster.

Om Trafikdepartementet får sin vilja igenom startar projektering av totalt åtta sträckor av det framtida nätet. Dessutom ska byggdokumentationen för cirka 300 kilometer VRT utarbetas. Därefter följer förberedelser inför de senare offentliga upphandlingarna av rälsbyggnation.

Bygget av de första delarna av sträckan är planerad att starta 2025. Detta stora projekt beräknas kosta minst 600 miljarder tjeckiska kronor år 2040, motsvarande cirka 25 miljarder euro.

Samarbete med en fransk järnvägsoperatör

Tjeckien orienterar sig på det franska höghastighetssystemet när de utvecklar sin infrastruktur och får därmed råd från SNCF Réseau, operatören av det franska järnvägsnätet. SŽ 2021 tecknade ett samarbetsavtal med dem för de kommande åtta åren.

Det tjeckiska höghastighetsnätet planeras som en del av höghastighetstransporten (RS). Lägsta hastighet är 200, driftshastigheten kommer att ligga på 320 kilometer i timmen.

De viktigaste sträckorna för det planerade snabbtågssystemet är:

RS 1 Prag - Brno - Přerov - Ostrava - Katowice

RS 2 Brno - Břeclav - Wien/Bratislava

RS 3 Prag - Plzeň - Domažlice - Bayern (konventionell rutt med högre hastighetsparametrar)

RS 4 Prag - Ústí nad Labem - Dresden

RS 5 Prag – Wroclaw

Följande höghastighetslinjer förbereds som en del av detta system:

RS 1 VRT Prag - Brno - Ostrava

RS 2 VRT Brno - Sakvice

RS 4 VRT Prag - Ústí nad Labem - Dresden och korsningen Bříza - Most

RS 5 VRT Prag - Hradec Králové – Wrocław

Hög hastighet som politisk prioritet godkändes i början av 2022 efter transportministeriets förstudier för VRT.

Prag - Brno - Břeclav och VRT Brno - Přerov - Ostrava. Tillsammans med förstudien av den tjeckiska delen av VRT Prag - Dresden, som godkändes i slutet av 2020, finns nu den ekonomiska motiveringen för huvudnätet tillgänglig.

I den tjeckiska koalitionsregeringens programmatiska uttalande som presenterades i januari 2022 betonades prioriteringen av höghastighetslinjer. I allmänhet sker alla förberedelser av de tjeckiska linjerna i nära samarbete med utländska partners.

När det gäller höghastighetsleden mot Tyskland är det DB Netz. Det gemensamma planeringsområdet omfattar Erzgebirge-tunneln och cirka 500 meter angränsande leder på tysk och tjeckisk sida. Linjerna öster om Prag behandlas också bilateralt som en del av förbindelsen till andra huvudstäder med Polen, Slovakien och Österrike.

På mindre än en timme från Prag till Dresden

Den nya linjen från Prag till Dresden bör minska restiden från två och en halv timme till mindre än en timme. Den omfattar en gränsöverskridande tunnel som är minst 25 kilometer lång, 14 kilometer på den tyska sidan och 11 kilometer på den tjeckiska sidan.

I juli 2021 tilldelade projektpartnerna DB Netz och SŽ kontraktet för planeringstjänsterna i det gränsöverskridande planområdet till ingenjörsföreningen ILF Consulting Engineers med BUNG Ingenieure/iC Group och Valbek&Prodex.

Källa: LOK-Report