Energipriser och pandemi förhindrade ett positivt resultat 2022 för Renfe

Under 2019 uppgick Renfes utgifter för dragkraft på järnvägen till 277,83 miljoner euro, mindre än hälften än 2022. Det året stod energiutgifterna för 7,7 procent av Renfes totala utgifter det året, 3 575 miljoner euro. Foto: Wikipedia Common: kredit: CARLOS TEIXIDOR CADENAS

Vid styrelsemötet nyligen presenterade den ledande spanska järnvägsoperatören Renfe sin delrapport, vars resultat påverkades av den kraftiga ökningen av energipriserna (277,4 miljoner euro mer än 2021) och minskningen av antalet passagerare.

Med anledning av ett stort antal Omicron-fall som utlöstes av den femte vågen av covid-19-pandemin, sänkte biljettintäkterna med 21,3 procent.

Dessa faktorer har resulterat i att Renfe redovisar en förlust före skatt på 108,6 miljoner euro för räkenskapsåret 2022.

Utgifterna för järnvägsenergi uppgick till 630,1 miljoner euro, 277,4 miljoner euro mer än räkenskapsåret 2021, vilket innebar en ökning av denna utgiftspost med 78,6 procent.

Tredje största kostnaden

Den särskilda vikten av utgifterna för energi, som 2021 stod för 11 procent av Renfes driftskostnader, den största elkonsumenten i Spanien, har ökat till 16,4 procent av Renfes totala driftskostnader. Denna post är redan den tredje största kostnaden i Renfes resultaträkning, efter licenskostnader och personalkostnader.

COVID-Omicron ackumulerade kostnader

Bortsett från ovannämnda effekter utvecklades året som helhet positivt.

Exklusive effekten av ökningen av energipriserna (som har ökat med 277,4 miljoner euro) och den femte vågen av COVID-Omicron under första kvartalet (en period då Renfe redan har ackumulerat förluster på 95 miljoner euro) kunde Renfe ha uppnått ett positivt resultat för räkenskapsåret 2022, ett år som i stället slutade med ett negativt saldo på 108,6 miljoner euro.

Källa: Renfe