Majoritet av Egentliga Finlands företagare vill ha entimmeståget

Resande på Helsingfors centralstation. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Kallerna

Majoriteten av företagen i landskapet Egentliga Finland tror att det planerade entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo skulle ha en positiv effekt på affärerna.

Vd:ar som svarat på Åbo Handelskammares enkät tror att ett entimmes tåg skulle ha en positiv effekt på deras företagsverksamhet. Endast 4,6 procent av de tillfrågade trodde på negativa effekter.

Enklare rekrytering

Många av de vd:ar som svarat på Åbo Handelskammares enkät ser fördelarna med en snabb järnvägsförbindelse som bland annat en enklare rekrytering och utvidgning av arbetsområdet.

Majoriteten av medlemmarna i Åbo handelskammare tror att entimmeståget skulle ha positiva effekter på näringslivet, uppger Åbo handelskammare. Saken klarläggs i en undersökning som Åbo handelskammare gjorde med företagen i norra Finland i december förra året.

Liten minoritet

Nästan 200 vd:ar svarade på enkäten. Cirka 60 procent av dem bedömer att Tunni-tåget, om det genomförs, skulle ha en positiv effekt på företagets verksamhet. Endast cirka 4 procent av de tillfrågade trodde på motsatt effekt.

- Det snabbare expresståget, som i folkmun har fått namnet entimmeståg, bidrar väsentligt till Åboregionens tillväxt och attraktivitet och ökar därmed hela regionens betydelse, säger Panu Routila, vice ordförande för Åbo Handelskammare.

Ökat arbetsområde

I de öppna svaren på enkäten karakteriserade vd:arna entimmeståget som bland annat "hjälp till Åbos tillväxt".

Vice vd för Meyers Åbo-varv, Tapani Pulli, påpekar effekterna av ett snabbare tåg på lättheten att rekrytera arbetskraft och ökningen av arbetsområdet.

Brottas med arbetskraftsbrist

– Ett entimmeståg skulle också avsevärt utöka vårt företags arbetsområde och göra det lättare att få ut yrkesarbetare till området, säger Pulli.

I linje med Pulli finns det många vd:ar vars företag brottas med arbetskraftsbrist.

Majoriteten av de tillfrågade anser att utbyggnaden av arbets- och marknadsområden är den tydligaste påtagliga fördelen med entimmeståget. I de öppna svaren på enkäten kommer snabbare och bättre kopplingar till huvudstadsregionen, där företag har kontor, kunder och anställda, i förgrunden.

Många tillfrågade ser att entimmeståget också främjar lokal tågtrafik.

Källa: Kauppalehti