Danska Oddesundsbron är nu framtidssäkrad

Underhållsarbetet på Oddesundsbron är en kontinuerlig process. Broklaffen målades 2017, de två första valven målades 2020 och 2021 och den sista ska målas 2023. Foto: Banedanmark

Järnvägsspåret på Oddesundsbron, som förbinder danska fastlandet med Thy i västra delen av Limfjorden, har fått en ansiktslyftning.

Sedan i maj har Banedanmark ersatt det uttjänta järnvägsspåret med ett helt nytt spår över bron, som ska hålla verksamheten igång de kommande 50 åren. Oddesundsbron öppnade för trafik 1938

Uppgraderingen sker i samband med ett omfattande förnyelse- och underhållsprojekt på Oddesundsbron. Ett projekt som tyvärr har blivit försenat då det har funnits utmaningar med att anskaffa rätt komponenter på grund av problem med de globala leveranslinjerna.

Irriterande förseningar

- Vi är glada över att tåg kan köra över Oddesundsbron igen, och att vi nu har en förbindelse som kan fungera i många år framöver. Förseningarna på projektet har varit riktigt irriterande för passagerarna. Det råder ingen tvekan om det. Det beror på att ett antal komponenter har blivit kraftigt försenade, bland annat på grund av kriget i Ukraina som har gjort det svårt att få järn- och stålkomponenter levererade. Därför var vi tvungna att förlänga spårarbetet och det tycker vi också var olyckligt, men tyvärr nödvändigt, säger Hanne Egeris Svendsen, projektledare på Banedanmark.

I samband med banförnyelsen har Banedanmark målat brokonstruktionen under banan. Dessutom har broklaffen och de två första valvpartierna rengjorts och underhållits under de senaste åren.

Tågen går igen

Medan arbetet med att förnya och underhålla järnvägsspåret på Oddesundsbron fortsatte satte Arriva in tågbussar på Thybanen. Nu när Banedanmark öppnar det nya spåret kan resenärerna återigen ta tåget över vattnet. Och Therese Christensen, kommersiell chef på Arriva, är nöjd.

- Vi är mycket glada att det återigen är möjligt för Arrivas passagerare på Thybanen att ta den direkta tågförbindelsen mellan Thy och fastlandet."

Fakta:
• Oddesundsbron öppnade för trafik 1938.
• Bron är 472 m lång och vart och ett av de tre bågspannorna är 70 m. Bron är en vikbro och vikspannet spänner över en 30 m bred kanal.
• Underhållsarbetet på Oddesundsbron är en kontinuerlig process. Broklaffen målades 2017, de två första valven målades 2020 och 2021 och den sista ska målas 2023.
• 2022 målades brokonstruktionen under spåren i samband med att brons gamla spår förnyades.
• Färgen skyddar brons stålkonstruktioner och förväntas hålla 25-40 år.
• Det nya järnvägsspåret har en förväntad livslängd på ca. 50 år.