Norge: Datum för återöppning av Follobanen återigen osäkert

Follobanan var konstruerad så att tågtrafiken kunde avbrytas vid stationer samtidigt med pågående banarbeten. Foto: Tore D. Mo/Bane NOR

Bane NOR meddelade nyligen att återöppningen av Follobanen har skjutits upp ännu en gång och att ett nytt datum ännu inte är satt.

- Uppskjutningen innebär att det kommer att ta längre tid innan vi kan öppna sträckan för persontrafik, vilket vi kommer att göra först när Blixtunneln noggrant har testats och risken för ytterligare förseningar praktiskt taget är eliminerad, säger Jernbanechef Knut Sletta.

- Vi tar inga chanser när det gäller persontrafik. Vår prioritet är att säkerställa en säker och förutsägbar tågdrift. Framöver kommer vi noga att följa Bane NOR:s framsteg och riskbedömning, säger Sletta.

Osäkert

- Vy har informerat oss om att de arbetar med att förbättra den nuvarande servicen på Østfoldbanen med tanke på öppnandet av Follobanen, vilket vi välkomnar. Bane NOR tror att det är osäkert när öppningen kommer att ske. Jag kan försäkra passagerarna att vi inte kommer att öppna Follobanen för passagerartrafik förrän Bane NOR:s riskbedömningar visar att den nya trafiken kan upprätthållas med rimlig säkerhet. Vi är i nära dialog med Vy och Bane NOR om detta, förklarade Norges Järnvägsdirektion.

Förklaring av Bane NOR

- Arbetet är i full gång när det gäller att öppna Follobanen igen, men tester har visat på fyra defekta kablar som kommer att behöva bytas ut. Bane Nor medger att buggfixningen och testschemat var alltför optimistiskt.

”Driver själva kontaktledningssystemet”

Bane NOR meddelade också nyligen om de mätningar som kommer att genomföras som en del av testprogrammet på Follobanan. Vid det här laget stod det klart att en strömkabel behövde bytas ut medan tre andra kablar fortfarande testades och analyserades. Alla fyra är strömkablar som driver själva kontaktledningssystemet i tunneln.

 Källa Jernbanedirektoratet, Bane NOR