TX Logistik lanserade en ny service för järnvägsgods i Wilhelmshaven

Utbildning i hamnen för nyanställda. Integreringen av Jade-Weser-hamnen i Wilhelmshaven i nätverket utgör också ett viktigt steg för TX när det gäller att dra nytta av prognosen för ytterligare volymtillväxt i Jade-Weser-hamnen. Foto: TX-Logistik

TX Logistik AG har framgångsrikt lanserat företagets nya inlandsförbindelser mellan Wilhelmshaven och södra Tyskland.

Järnvägslogistikföretaget, som tillhör Mercitalia Logistics, har sedan mitten av januari kört en tur och retur resa i veckan mellan Jade-Weser-porten och järnvägsterminalerna i Nürnberg och Kornwestheim.

Nav för Stuttgart/Ludwigsburg

Båda relationerna drivs som direktförbindelser och erbjuds via boxXpress produktionsplattform. Destinationen i Nürnberg är Tricon Container Terminal och i Kornwestheim DussKombiterminalen, som fungerar som ett nav för Stuttgart/Ludwigsburg-området.

Med de nya förbindelserna erbjuder TX Logistik inte bara sina kunder ytterligare kapacitet för containertransporter på järnväg. Integreringen av Jade-Weser-hamnen i Wilhelmshaven i nätverket utgör också ett viktigt steg för TX när det gäller att dra nytta av prognosen för ytterligare volymtillväxt i Jade-Weser-hamnen.

Etablerar ytterligare förbindelser

Som den enda djupvattenhamnen i Tyskland är Wilhelmshaven i allt högre grad destinationen för allt större containerfartyg och trafikeras redan av åtta rederier på reguljär basis.

Mot bakgrund av denna utveckling planerar TX att etablera ytterligare förbindelser mellan Wilhelmshaven och terminaler i inlandet med järnväg under första halvåret.

Pressmeddelande TX logistik