Finländska "entimmeståget" fick tummen ner i en färsk rapport

Ett VR-ägt tåg väntar på stationen i Helsingfors. Foto: VR, kredit: Soile Laaksonen

Ekonomin är oklar, projektet är inte lönsamt, miljökonsekvenserna är för stora och nyttan förblir minimal om den ens infinner sig. Rapporten säger inte om projektet blir av, men stärker flera tidigare rapporter om den planerade banan.

Långt ifrån lönsam

En färsk rapport från två ministerier visar att en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors är långt ifrån lönsam. Dessutom är klimatkonsekvenserna ödesdigra.

En färsk myndighetsrapport är dyster läsning för dem som hoppas att den nya järnvägen mellan Åbo och Helsingfors blir av. Det så kallade ”entimmeståget”, som i verkligheten skulle ta långt över en timme, får inte goda betyg.

Det visar sig nämligen att samhällsnyttofaktorn för den nya sträckan mellan Helsingfors och Åbo är låg.

”Projektets samhällsnyttofaktor är inte god”

För att en investering ska ses som nyttig går man igenom ett större antal faktorer, och efter att man gått igenom informationen kommer man fram till en siffra. Är den här siffran över 1 betyder det att projektets samhällsnyttofaktor är god.

Den här siffran är 0,44 för det så kallade ”entimmeståget”. Det bör sägas att siffrorna för de övriga projekten också är låga, de facto betydligt lägre än för en eventuell ny järnväg mellan Helsingfors och Åbo, men rapporten talar sitt klara språk:

”Baserat på projektens samhällsnyttofaktor är siffrorna samhällsekonomiskt inte lönsamma.”

Källa: HBL