Samarbetsavtal undertecknat om byggnationen av en höghastighetsjärnväg från Polen till Ukraina

Avtalet gäller för byggandet av en höghastighetslinje på linjen Warszawa - L'viv - Kyïv (förlängning av CPK-järnvägs eker nr 5 till L'viv och slutligen till Kyïv) med en presumtiv maxhastighet på 250 km/h. Bild: CPK

Det polska transportnavet Centralny Port Komunikacyjny (CPK) och de ukrainska järnvägarna (Ukrzaliznycya) undertecknade ett samarbetsavtal under Railway Direction Days i Warszawa.

Dokumentet föreskriver ett närmare samarbete vid byggandet av ny transportinfrastruktur, inklusive höghastighetståg. Undertecknarna förklarade sig också villiga att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina efter krigets slut.

Höghastighetslinje

Ett av de viktigaste målen med det treåriga avtalet är utvecklingen av nya gränsöverskridande förbindelser på den europeiska spårvidden på 1435 mm, men i synnerhet gäller avtalet byggandet av en höghastighetslinje.

Dokumentet föreskriver ett gemensamt utarbetande av en förstudie för de planerade nya järnvägslinjerna mellan Polen och Ukraina.

KPK har därför gått med på att utbyta kunskap och erfarenheter och att överföra sina tekniska standarder till HSR och persontransportmodellen.

 - Detta är ett historiskt ögonblick. Tillsammans med ukrainska järnvägarna startar vi arbetet på höghastighetslinjen Warszawa - L'viv - Kyïv. Den kortaste vägen från Ukraina till EU går genom Polen och CPK", säger Mikołaj Wild, vd för CPK.

Första europeiska spårvidden i Ukraina

- Dagens avtal syftar till att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Ukraina, Polen och EU, underlätta passagerartransporter, förbättra det ekonomiska utbytet och öka säkerheten i våra transportkorridorer. Jag hoppas att samarbetet med CPK kommer att hjälpa oss att bygga den första europeiska spårvidden. Höghastighetslinjen och kommer att vara ett viktigt steg i Ukrainas integration i EU, säger Vladimir Šemaev, chef för kontoret för internationella projekt inom ukrainska järnvägar.

Avtalet föreskriver inrättandet av en arbetsgrupp för att uppnå målen för det undertecknade avtalet genom workshops, gemensam forskning, utbyte av dokument och erfarenheter.

En förvaltningsmodell för linjer

Centralny Port Komunikacyjny och Ukrainian Railways kommer tillsammans att undersöka sätt att få EU-finansiering för de planerade linjerna. Partnerskapet syftar till att implementera EU-standarder för design, konstruktion och underhåll av järnvägsinfrastruktur, inklusive signalering och GSM-R. Båda parter enades också om att gemensamt utveckla en förvaltningsmodell för de linjer som byggs i framtiden.

Källa CPK