Tågoperatörerna RB Rail AS, CPK och SZCZ undertecknade MoU för att utveckla höghastighetståg i nordöstra Europa

Rail Baltica-projektet anses som det största infrastrukturprojektet i Baltikum och kommer att täcka 870 kilometer i Estland, Lettland och Litauen. Bild: Rail Baltica

RB Rail AS har undertecknat ett trepartsavtal för att lägga ut nästa steg för att stärka samarbetet för utvecklingen av höghastighetståg i regionen.

Rail Balticas centrala projektkoordinator och samriskföretag RB Rail AS, Centralny Port Komunikacyjny Sp. Zoo. (CPK) och Správa železnic, státní organisa (SZCZ), den nationella järnvägsinfrastrukturförvaltaren i Tjeckien, har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att fastställa samarbetsprinciperna och ytterligare steg för att stärka samarbetet för utveckling av snabbare tåg i regionen.

Gränsöverskridande höghastighetsprojekt

Genom detta trepartsavtal har parterna utformat ett åtagande att samarbeta för att främja och utveckla höghastighetsjärnvägsprojekt inom respektive land och gränsöverskridande trafik, vilket säkerställer ytterligare kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom höghastighetsutvecklingens olika områden, t.ex. , trafikprognoser och trafikmodellering, identifiering av nya förfaringssätt, anpassning av genomförandet av förberedande arbeten, investeringsmodeller samt planering och organisering av gemensamma åtgärder för att främja höghastighetsjärnvägar på EU-nivå och internationell nivå.

- Med tanke på omfattningen och effekten av Rail Baltica Global-projektet som också berör hela Europa, måste vi erkänna fördelarna och utnyttja den fulla potentialen av att stärka samarbetet med andra megaprojekt", förklarade Agnis Driksna, VD och ordförande för styrelsen vid RB Rail AS.

- Vi har redan gjort betydande framsteg genom att etablera regelbundna samarbetsformat med CPK, och vi är hedrade över att nu utöka samarbetet även med den nationella järnvägsinfrastrukturförvaltaren i Tjeckien.

Multilaterala relationer

Radek Čech, chef för SZCZ:s internationella avdelning, sa:

- Samarbetet mellan utvecklare av järnvägsinfrastrukturprojekt i regionen ses av Správa železnic som en hörnsten för framtida snabb utveckling i 3Seas-området. Snabbare resor mellan knutpunkter, bättre servicekvalitet till passagerare, förbättrad säkerhet samt minskad kapacitet på den konventionella järnvägen för gods verkar vara de stora fördelarna som kommer att öka ekonomisk tillväxt och multilaterala relationer över hela regionen.

Undertecknandet genomfördes I samband med internationella konferensen Railway Direction Days 2023 i Warszawa.

 Källa: Rail Baltica