Tågoperatören RCH har redan transporterat en miljon ton spannmål från Ukraina

Tillsammans med de ungerska dotterbolagen, RCH, fokuserar ÖBB Rail Cargo Group särskilt på att stödja människor och ekonomin i Ukraina. Foto: RCH

Rail Cargo Hungaria-tåget lastat med årets miljonte ton spannmål från Ukraina har korsat den ungerska gränsen.

Två tredjedelar av spannmålet som transporteras i mer än 17 000 godsvagnar är avsett för ungerska kunder, resten transporteras till spannmålssilorna i Italien och Österrike.

Tillsammans med österrikiska ÖBB

Tillsammans med de ungerska dotterbolagen fokuserar ÖBB Rail Cargo Group särskilt på att stödja människor och ekonomin i Ukraina. Med det miljonte ton spannmål som transporteras är ÖBB Rail Cargo Group är ett av de ledande järnvägsföretagen som tillhandahåller assistans i detta sammanhang.

Sedan krigsutbrottet har företagsgruppen prioriterat transporter av matsändningar från Ukraina, främst majs, solrosfrön, vete, sojabönor, korn och vegetabilisk olja. Från den andra tredjedelen i år har den tidigare existerande godstrafiken med Ukraina ökat kraftigt till storleksordningen 100 000 ton per månad. Hälften av detta är järnmalm, följt av spannmålstransporter och oljeväxter.

Ständigt ökande volymer

Spannmålsleveranserna, som är 80 procent majs, har ökat till 30 procent från 2 procent förra året. Den ständigt ökande volymen ställde samhället inför enorma utmaningar: Godsvagnar och dragkrafter måste garanteras och gränsövergångar måste organiseras och påskyndas.

RCH har utvecklat innovativa tekniska lösningar och alternativa transportprojekt för att öka volymen av godstransporter. För att påskynda transporterna användes den tidigare tekniken för att växla axlarna på järnvägsvagnar igen.

Kovács Imre, styrelseledamot för Rail Cargo Group, styrelseordförande för Rail Cargo Hungaria, genomförde personliga samråd med cheferna för de ukrainska järnvägarna (UZ) för att initiera gemensamma åtgärder för att påskynda godstransporterna, varvid en gemensam arbetsgrupp bildades och datautbytestrafiken mellan de båda företagen utökades.

Ökande transportbehov

Accelerationsåtgärderna för gränstrafiken har successivt lett till resultat. Antalet bredspåriga vagnar som korsade gränserna och överfördes till normalspår kunde ökas med 500 godsvagnar per månad till att 5 000 sådana vagnar anlände till RCH i september. Antalet vidaretåg ökade från 5 per vecka i april till 13–15 per vecka i november.

På årsbasis räknar Rail Cargo Group med en extra transportvolym på 2–4 miljoner ton på linjen Ukraina-Ungern. I egenskap av ett marknadsledande järnvägstransportföretag i Ungern, säger RCH att man är redo att fortsätta möta de ökande transportbehoven på den ukrainska sidan även i framtiden.

Pressmeddelande RCH