Polen investerar stort i vitalisering av sex nya tågförbindelser för Schlesien 

Stationen i Katowice, Polen. PKP Polskie Linie Kolejowe SA fick 937 miljoner euro i finansiering från Europeiska unionen från CEF "Connecting Europe"-instrumentet för modernisering av arbeten på sektionerna: Będzin - Katowice Szopienice South. - Katowice - Katowice Piotrowice och Tychy - Goczałkowice-Zdrój. Foto: PKP Polskie Linie

Nyligen deltog biträdande infrastrukturminister Andrzej Bittel i undertecknandet av totalt sex avtal värda 1,5 miljarder PLN (390 miljoner euro) tillsammans med representanter för PKP Polskie Linie Kolejowe och borgmästarna i Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołowice, Mikołowice, Mikołowice, Ruda Śląska.

Ambitiös satsning

Undertecknandet var en del av Kolej Plus, ett regeringsprogram för färdigställande av lokal och regional järnvägsinfrastruktur.

- Kolej Plus är det första programmet som utvecklats i samarbete med lokala myndigheter. Undertecknandet av avtalen innebär att det kommer att finnas bättre tågförbindelser från Orzesze till Katowice i Schlesiens vojvodskap och mer bekväma järnvägsförbindelser för invånarna i Bytom, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska och Pyskowice och andra ställen, konstaterade vice infrastrukturminister Andrzej Bittel.

Andra förbindelser från Katowice till Orzesze

Planerna gäller bland annat byggandet av ett andra spår på järnvägslinjen mellan Katowice Piotrowice och Orzesze Jaśkowice. Tack vare investeringen kommer kapaciteten på sträckan mellan Katowice och Rybnik, Racibórz och mot Tjeckien att ökas och fler tåg kommer att kunna köras på den.

Som en del av detta uppdrag kommer 20 kilometer spår och luftledningar att byggas. Nya hållplatser kommer att byggas i Mikołów: Kamionka, Reta och Osiedle Mickiewicza. Värdet på projektet är cirka 460 miljoner zloty (98 miljoner euro).

Initiativtagaren till projektet under arbetsrubriken: -Ökning av kapaciteten på järnvägslinje 140 mellan Katowice Ligota och Orzesze Jaskowice genom byggandet av ett andra spår och ytterligare hållplatser" var staden Mikołów.

Med tåg via Ochojec, Murcki och Kostuchna till Tychy

Tack vare återupptagandet av passagerartrafiken mellan Katowice Ligota och Tychy kommer invånarna i Katowices södra distrikt att kunna njuta av transporter igen: Ochojec, Murcki, Kostuchna och Podles kommer att ha bättre tillgång till tåg. Beräknad restid på sträckan Tychy - Katowice är 29 minuter.

Rutten används för närvarande främst för godstrafik. Efter genomförandet av projektet från Kolej-Plus-programmet kommer persontåg att gå dit. Järnvägstrafiken kommer att förbättras genom att bygga en passage i Katowice Murcki.

Säkerheten kommer att förbättras med byggandet av tre kollisionsfria korsningar av spår och vägar. Värdet av detta åtagande är mer än 140 miljoner zloty (30 miljoner euro).

De ansökande till uppgiften "Förberedelse av en alternativ tätortsförbindelse Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota med järnvägslinje nr 142" var Katowice myndigheter.

Ny förbindelse mellan Bytom och Ruda Śląska

Byggandet av en ny järnvägsförbindelse kommer att förbättra förbindelsen mellan Bytom och Zabrze och Ruda Chebzie och Katowice.

Tågresan från Bytom till Ruda Chebzie tar då bara 10 minuter. Detta blir en ny, attraktiv och direkt koppling mellan städerna. Tillgången till järnvägen kommer att förbättras med byggandet av nya stationer i Ruda Orzegów och Bytom ul. Zabrzańska. Projektet omfattar byggandet av 5 km nya järnvägslinjer och moderniseringen av 4 km av linjen mellan Zabrze Biskupice och Ruda Chebzie (nr 189).

Nya stationer

Det uppskattade värdet av projektet är över 270 miljoner zloty (57 miljoner euro). Den sökande för uppgiften "Arbetar på järnvägslinjerna nr 189 och 132 och byggandet av nya förbindelser Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. för att skapa en ny förbindelse Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, inklusive byggandet av nya stationer Ruda Orzegów och Bytom ul. Zabrzańska" var staden Bytom.

Nya hållplatser i Ruda Śląska och alternativ anslutning från Gliwice till Katowice

Invånarna i Gliwice och Ruda Śląska kommer att få en alternativ järnvägsförbindelse till Katowice. Den linje som för närvarande används för godstrafik, som går genom Ruda Kochłowice och förbinder Gliwice med Katowice, kommer att byggas om för passagerartrafik. Som en del av projektet kommer sju nya järnvägsstationer och hållplatser att byggas: Gliwice os. Wyzwolenia, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochlowice, Chorzow Hajduki. Tåg från Ruda Kochłowice når Katowice på 18 minuter.

Alternativ tätortsförbindelse

Investeringen uppgår till mer än 74 miljoner euro. Den sökande till uppgiften "Förberedelse av en alternativ tätortsförbindelse Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice via järnvägslinjer nr 141 på sträckan Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 på sträckan Ruda Kochłowice - Hajduki och 651 Hajduki - Gottwald" var staden Ruda Śląska.

Källa: LOK-Report