Alstom levererar ytterligare 18 batterielektriska X'trapolis-tåg till Irish Rail

De nya tågen kan användas i ren elektrisk drift via luftledningar eller, genom användning av batterier, i batteridrift i andra delar av järnvägsnätet, vilket maximerar flexibiliteten och kapaciteten och hjälper till att ersätta och minska koldioxidutsläppen från befintlig dieseldrift. Foto: Alstom

Transportminister Eamon Ryans regering godkände tågoperatören Iarnród Éireanns (IÉ) beställning av ytterligare 90 nya batterielektriska tågvagnar från Alstom.

Alstom ska levereras tågen senast 2026 - ett viktigt lyft för kollektivtrafiken i Irland.

De nya vagnarna kommer att avsevärt öka kapaciteten för irländska järnvägstjänster, särskilt för det expanderande DART-systemet i Greater Dublin och östra delen av landet. Vagnarna kommer att stödja det bredare DART+-programmet som kommer att utöka befintliga DART-tjänster från Dublins centrum till Drogheda i norr till Maynooth/M3 Parkway i väster och Celbridge/Hazelhatch i sydväst.

Tätare tågservice

DART+-programmet kommer att dramatiskt öka antalet människor som kan dra nytta av täta tågtjänster med hög kapacitet eftersom antalet människor som bor inom 1 kilometer från en DART-station ökar från cirka 250 000 idag till 600 000 i framtiden.

Anpassade vagnar

På grund av vagnarnas anpassningsförmåga finns det också möjlighet att de någon gång i framtiden kan användas mellan Greystones och Wicklow och/eller på Cork-pendeltågen som trafikerar samhällena mellan Mallow, Cork, Cobh och Midleton, förutsatt att medel finns tillgängliga för nödvändig infrastruktur.

På grundval av en upphandlingsram som redan finns på plats har regeringen godkänt IÉ att köpa 90 tågvagnar från Alstom under de kommande veckorna för leverans för det irländska järnvägsnätet 2026.

Beställningen inkluderar 18 moderna 5-vagnars batterielektriska multipelenheter (BEMU), finansierade av transportministeriet genom National Transport Authority (NTA), med en total kostnad på cirka 179 miljoner euro. Detta är utöver de 95 nya elektriska och batterielektriska DART-vagnar som godkändes av regeringen i december förra året, som kommer att tas i drift 2025.