Tågoperatören VR överväger att satsa på lokaltågstrafik i Åbo och Uleåborg 

Järnvägsstationen i Åbo, Finland. Foto: Tågoperatören VR

Det här är första gången som VR meddelar att bolaget överväger att satsa på lokaltågstrafik i Egentliga Finland. Det finns beredskap att börja småskaligt, men för mer omfattande och regelbunden lokaltågstrafik måste infrastrukturen i landskapet utvecklas, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

VR har fört diskussioner med kommunerna i Egentliga Finland om en eventuell satsning på lokaltågstrafik i landskapet.

I diskussionerna har man kommit fram till att lokaltågstrafiken i regionen i det första skedet skulle vara möjlig att ordna så, att man sätter in mera tågturer som stannar på redan existerande hållplatser.

Möjlighet att köpa fler tåg

VR berättade tidigare enligt Svenska Yle att bolaget införskaffar 20 nya tåg till den lokala tågtrafiken i Helsingfors. VR berättade samtidigt också att det finns en möjlighet att köpa ytterligare 50 tåg. Enligt VR kunde dessa tåg användas till lokal tågtrafik i till exempel Åbo- och Uleåborgsregionen, och till trafiken mellan Helsingfors och Hangö.

Det här är första gången som VR meddelar att bolaget överväger att satsa på lokal tågtrafik i Egentliga Finland. Tidigare har bland annat De Grönas riksdagsledamöter föreslagit detta.

Långsiktiga planer

VR har diskuterat med kommunerna också om mer långsiktiga planer för den lokala tågtrafiken, som skulle kräva ny utrustning.

Åbo vara ett lite mera attraktivt alternativ än Uleåborg eftersom det redan går tågspår från Åbo till flera orter, som bland annat Salo, Nystad, Loimaa och Nådendal.

Trots att grundförutsättningarna för den lokala tågtrafiken i Åbo redan finns, är tågspårens infrastruktur ännu inte färdig för regelbunden trafik.

För att få igång den lokala tågtrafiken krävs förutom investeringar i infrastrukturen också stöd från samhället.

HRT har särställning

En möjlighet för att börja med lokal tågtrafik i Åboregionen kunde vara att Åboregionens kollektivtrafik Föli beställer tågtrafiken från VR. I nuläget förhindras planerna dock av den nuvarande lagstiftningen, där Helsingforsregionens trafik, HRT har en särställning.

 Suomen Lähijunat Oy har tidigare berättat att det håller på att förbereda lokal tågtrafik till Egentliga Finland och att bolaget håller på att rusta upp VR:s gamla elmotortåg för att användas i lokaltågstrafik. Enligt bolaget är planen att först satsa på lokal tågtrafik i riktning mot Nystad, förutsatt att tågbanan möjliggör det.

Enligt Suomen Lähijunat Oy:s representant Antero Alku fortsätter bolagets förberedande arbete som vanligt trots VR:s besked tidigare i veckan.

Källa: Svenska Yle