Berlin donerar fyra stora gula dubbeldäckare och spårvagnsteknik för Ukraina

Det behövs framför allt fordon och reservdelar på plats i Kiev. BVG:s ekonomiförvaltning har därför gett BVG det nödvändiga godkännandet för en donation av fyra dubbeldäckare ( bilden) och tillhandahållandet av reservdelar och transmissionsdelar för spårvagnstypen Tatra KT4D. Foto: Wikipedia Common lic, kredit: Carlo

Den tyska huvudstadens kollektivtrafikföretag, Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, hjälper sina ukrainska kollegor att upprätthålla lokala transporter i Kiev och Lviv.

Många fordon och delar av infrastrukturen har förstörts av ryska raketbeskjutningar som har pågått sedan februari. BVG donerar nu fyra begagnade dubbeldäckare till staden Kiev.

Lviv erhåller spårvagnsteknik

Dessutom överlåter Tysklands största lokala transportföretag alla kvarvarande växellådor och reservdelar till Tatra-spårvagnen till den västra ukrainska staden Lviv. På så sätt stödjer BVG också Ukraina på lång sikt med att reparera transportinfrastrukturen och upprätthålla rörligheten.

Franziska Giffey, styrande borgmästare i Berlin säger:

- Den tyska huvudstaden står stadigt på den ukrainska huvudstadens sida. Borgmästare Klitschko kan lita på Berlin. Detta blir tydligt än en gång med denna hjälpkampanj. Vi hjälper till genom delstatsregeringen och statligt ägda företag BSR som tillhandahöll sopbilar till Ukraina under sommaren. BVG följer nu detta exempel och hjälper lokala transporter i Kiev med sin donation. Till detta kommer den överväldigande viljan att hjälpa från det civila samhället. Vitali Klitschko försäkrade mig hur mycket all hjälp är välkommen. Ett stort tack till alla inblandade.

Daniel Wesener, senator för finanser:

- Sedan krigets början har den offentliga infrastrukturen i Ukraina varit föremål för riktade attacker av den ryska armén och har som ett resultat skadats svårt. Konkret hjälp till civilbefolkningen och för att upprätthålla tjänster av allmänt intresse är desto viktigare. Detta inkluderar även offentlig infrastruktur och lokala persontransporter. Det behövs framför allt fordon och reservdelar på plats. Ekonomiförvaltningen har därför gett BVG det nödvändiga godkännandet för en donation av fyra dubbeldäckare och tillhandahållandet av reservdelar och transmissionsdelar för spårvagnstypen Tatra KT4D. Idén, planeringen och genomförandet av denna assistans gäller. Mitt särskilda tack till alla inblandade.

Berlin-spårvagnar

Även transportföretag och passagerare i Lviv får stöd med särskilt långsiktig effekt. Alla kvarvarande transmissioner och reservdelar för Tatra KT4D spårvagnsmodellen som har tagits ur drift av BVG kommer att doneras till Lvivelecktrotrans. Transportföretaget i staden Lviv köpte 30 begagnade järnvägsvagnar av denna typ från BVG för fem år sedan.

Pressmeddelande BVG