Införandet av ERTMS i Norge försenas

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

Bane Nor har skjutit upp den planerade lanseringen av ERTMS på sina första linjer med hänvisning till globala försörjningsproblem och förseningar vid eftermontering av tåg. Enligt Bane Nors program på tre miljarder euro ställa om hela det nationella nätet, hade ETCS nivå 2-drift planerats att starta på den 500 kilometer norra delen av Nordlandsbanan mellan Grong och Bodø den 31 oktober 2022, följt av linjen Roa – Gjøvik norr om Oslo.

Det troliga startdatumet är november 2023 för Gjøvikbanan och mot slutet av 2024 för Nordlandsbanan. Bane Nor och dess leverantörer – Siemens, Thales och Alstom – har genomfört omfattande tester av ERTMS de senaste månaderna, inklusive både laboratorietester och försök på pilotsträckan av Roabanan mellan Roa och Honefoss.

Bane Nor har mött många utmaningar inför införandet av ERTMS som måste hanteras. Förutom modifieringar av infrastruktur och rullande materiel kräver ERTMS-programmet utveckling av ny mjukvara. Mer än 6 000 järnvägsanställda kommer att behöva utbildas för att driva och underhålla de nya systemen.