Ny S-Bahn linje 10 möjliggör tätare trafik till väster om tyska Leipzig

Leipzigs S-Bahn-nät växer med en ny linje för stadstrafik: Kollektivtrafikbolaget Nahverkehr Leipzig (ZVNL) rapporterar att S 10 startar i december 2022. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Frank Eritt

Frekvensökningen till fyra resor per timme till Leipzig-Grünau (Miltitzer Allee) planerades på lång sikt som den tredje utbyggnadsfasen av det centraltyska S-Bahn-nätet och är en del av den lokala transportplanen för Leipzigs transportförbund (ZVNL) ) och staden Leipzig.

Kompletterande nätverksåtgärder

De nödvändiga tidtabellslinjerna är nu tillgängliga för lokal passagerartransport efter det att de kompletterande nätverksåtgärderna för Leipzigs stadstunnel har slutförts och efter det att brobyggandet över Elster, Luppe och Nahle har slutförts.

Efter att föreningsförsamlingen för ZVNL gjort betydande ekonomiska resurser tillgängliga genom en motsvarande resolution, kan de planerade extra transporttjänsterna beställas för tidtabellsändringen i december.

På grund av det kraftigt försenade och fortfarande pågående byggprojektet "Sieben Brücken" i östra Leipzig (mellan Leipzig-Stötteritz och Leipzig-Engelsdorf) var dock en justering av de ursprungliga planerna nödvändig.

Byggnationsrelaterade restriktioner

Ett alternativt tidtabellskoncept utvecklades av ZVNL i samarbete med Deutsche Bahn, som visar hur de rutter som finns i västra Leipzig fortfarande kan användas trots byggrelaterade restriktioner.

Tack vare det nära samarbetet mellan Deutsche Bahn Netz AG, DB Regio AG och ZVNL, som också finansierar denna åtgärd, var det möjligt att avsevärt förbättra S-Bahn-trafiken till Leipzig-Grünau i ett första steg med tidtabellsändringen den 11 december.

Den nya linjen S 10 kommer att tas i drift med avgång och ankomst vid de övre plattformarna på Leipzigs centralstation.

Ökad turtäthet

Restriktionerna för det alternativa tidtabellskonceptet på grund av den snäva cykelstrukturen i Leipzigs stadstunnel kan därmed minskas.

Med användningen av den nya S-Bahn-linjen S 10 Leipzig Hbf (ovan) - Leipzig Miltitzer Allee, i kombination med den befintliga linjen S 1 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Miltitzer Allee, blir det möjligt att genomföra fyra resor per timme mellan Leipzigs centralstation och Leipzig/Grünau.

Pressmeddelande: Föreningen för det lokala transportområdet Leipzig (ZVNL)